Ceturtdien domē apstiprināti grozījumi Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetā. Lielākā līdzekļu daļa atvēlēta dažādiem pilsētas infrastruktūras uzlabošanas darbiem.

Līdzekļi paredzēti ielu rekonstrukcijai, sporta būvju celtniecībai, Grīzupes ielas pārbūvei, uzņēmējdarbības vides attīstībai, Dienvidkurzemes piekrastes mantojuma saglabāšanai un degradēto teritoriju revitalizācijai, informē domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Budžeta grozījumos finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 1 550 000 eiro apmērā paredzēts slēgto tenisa kortu būvniecībai, 2 500 000 Grīzupes ielas pārbūvei, par 1 562 202 eiro plānots atjaunot degradētās teritorijas Vecajā ostmalā, 1 000 000 eiro atvēlēt uzņēmējdarbības vides attīstībai Kapsēdes ielā, 1 799 899 eiro Dienvidkurzemes piekrastes mantojuma saglabāšanai un 981 750 eiro – būnas izbūvei Baltijas jūrā.

Tāpat šogad kopumā plānots atjaunot 2,25 kilometru pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju, tam atvēlot 590 000 eiro un 200 000 grants ielu asfaltēšanai. Savukārt lietus ūdens novadīšanas un kanalizācijas sistēmas uzlabošanai (tostarp sūkņu nomaiņai) Jūrmalas parkā, Graudu, Vītolu, K. Valdemāra, Republikas, Ģimnāzijas, Ādu un Jaunajā ielā atvēlēti 260 188 eiro.

145 950 eiro piešķirti pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai iekšpagalmu labiekārtošanai un atkritumu novietņu izveidei. Beberliņu teritorijas labiekārtošanai atvēlēti 145 160 eiro, lidostas infrastruktūras attīstīšanai – atlidošanas termināla 1. kārtas projektēšanai un izbūvei, kā arī degvielas tvertņu iegādei – atvēlēti 117 000 eiro. Glābšanas stacijas ēkas rekonstrukcija 2018.gadā izmaksās 110 972 eiro un vēsturisko ēku saglabāšanas programmas nodrošināšanai atvēlēti 85 041 eiro.

Plānots arī izveidot jaunu bērnu rotaļu laukumu Krūmu ielā, kam atvēlēti 50 000 eiro, savukārt par 66 551 eiro paredzēts projektēt un izbūvēt gājēju pārejas Ventspils, Peldu, Ezera ielās, Atmodas bulvārī un Klaipēdas un Jūrmalas ielu krustojumā. Par 30 890 eiro labiekārtos Veco kapsētu un remontēs Līvas kapsētas ebreju sektora žogu, bet Loku, Priežu, Miežu un Siļķu ielu apgaismojuma projektēšanai, izbūvei un rekonstrukcijai piešķirti 33 594 eiro.

2018.gadā plānots labiekārtot bērnudārzus "Delfīns", "Kāpēcītis", "Gailītis", "Rūķītis" un "Margrietiņa", šim mērķim piešķirti 204 506 eiro. Tāpat 40 658 eiro atvēlēti Vecliepājas PVAC ēkas siltināšanai un fasādes atjaunošanai, kā arī 20 924 eiro – Jaunliepājas PVAC ēkas hidroizolācijai. Sociālās aizsardzības nozarē 39 106 eiro piešķirti Veco ļaužu dzīvojamās mājas remontdarbiem, 33 000 eiro – projekta izstrādei telpu vienkāršotai renovācijai Klaipēdas ielā 96A un 24 000 eiro dzīvokļu remontiem Viršu ielā 9/11/.

Aptuveni 100 000 eiro atvēlēti dažādu kultūras projektu realizācijai, tajā skaitā 37 707 eiro mikroklimata nodrošināšanai koncertzālē "Lielais dzintars", tāpat koncertzāle saņem 27 282 eiro Kamerzāles pielāgošanai konferenču vajadzībām, 25 000 eiro piešķirti Liepājas teātra skatuves grīdas nomaiņai un 17 049 eiro – Liepājas muzeja projektēšanai K. Ukstiņa ielā.

Šogad paredzēts labiekārtot arī stadionu "Daugava", tam atvēlot 54 800 eiro, nomainīt jumta segumu Tenisa sporta skolā un kortos, kā arī veikt citus sporta infrastruktūras uzlabošanas darbus.

Kopējais Liepājas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam pēc grozījumu apstiprināšanas ir 102 660 849 eiro, no kuriem lielākā daļa jeb 44, 3 milj. eiro ir nodokļu ieņēmumi, 33, 2 milj. eiro ir valsts mērķdotācijas un transfertu maksājumi un 9,9 milj. eiro aizdevumu saņemšana, savukārt atlikums no iepriekšējā budžeta gada ir 7 milj. eiro, budžeta iestāžu ieņēmumi 7,9 milj, eiro.

Budžetu kārtējam gadam apstiprina divos posmos – 2018.gada pamatbudžetu jeb uzturēšanas budžetu apstiprināja 2017. gada nogalē, tajā iekļauti visi pamatizdevumi – algas, obligātie maksājumi un komunālo pakalpojumu apmaksa. Savukārt februāra domes sēdē, kad ir zināms precīzs naudas atlikums no iepriekšējā gada, izvērtējot prioritātes un iespējas, tiek izskatīti lēmumprojekti par attīstības projektiem un jaunām iniciatīvām.