Ceturtdien, 19.februārī, Liepājas domes sedē pieņēma 2015.gada pašvaldības budžeta grozījumus, ar kuriem 4,56 miljoni eiro sadalīti investīciju projektiem un uzturēšanas darbiem.

Kā domes sēdē skaidroja pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, 2014.gadu pašvaldība beigusi ar 8,4 miljonus eiro lielu atlikumu, daļa no kura ir valsts budžeta nauda, kas galvenokārt paredzēta iesākto projektu finansēšanai (2,4 miljoni) un pērn sākto darbu pabeigšanai (1,4 miljoni).

Līdz ar to sadalīšanai dažādām pilsētas vajadzībām paliek ap 4,56 miljoniem eiro.

359 862 eiro no šīs naudas rezervēti tehnisko projektu izstrādei darbiem, kas tiks veikti par ES struktūrfondu līdzekļiem plānošanas periodā no 2015.līdz 2020.gadam, taču kādiem projektiem konkrēti, pagaidām vēl nav skaidrs.

8000 eiro atvēlēti skiču projekta izstrādei kempingam Klaipēdas ielā (netālu no kādreizējā tramvaja galapunkta), ko pašvaldība apņēmusies iekārtot pati, jo privātu iniciatīvu nav izdevies sagaidīt.

Viens no lielākajiem finanšu ieguldījumiem paredzēts koncertzāleis “Lielais dzintars", gan teritorijas sakārtošanai un autostāvvietas izbūvei Jūras ielā, kam atvēlēti 470 000 eiro, gan atklāšanas pasākumiem (25 000 eiro), gan uzturēšanas izdevumiem (80 000 eiro), gan būvniecībai ( ap 400 000 eiro).

Viens miljons eiro savukārt atvēlēts ielu apgaismojuma sistēmas modernizācijai un ietvju rekonstrukcijai. 181 000 eiro plānots izlietot, lai izbūvētu veloceliņu un sakārtotu ietvi aptuveni 850 metru garā posmā Turaidas ielā,  no Imantas ielas līdz Lazaretes ielai.

Līdzekļi paredzēti arī Garnizona kapsētas rekonstrukcijas 4. un 5.kārtai un Līvas kapsētas kapličas rekonstrukcijas 2.un 3.kārtai.

Par 256 000 eiro Liepājas 1.ģimnāzija iegādāsies mēbeles un aprīkojumu klasēm, kā arī virtuvei. Savukārt 76,6 tūkstoši sporta centram "Ezerkrasts", lai remontētu baseina vannu un dienesta viesnīcu.

50 000 eiro paredzēti Jūrmalas parkā esošā bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanai, 230 000 eiro plānoti sporta pasākumiem, 81 000 eiro – tūrisma attīstībai, 57 000 eiro – mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam.

Par 25 000 eiro iecerēts veidot vides objektu "Ābele", kur jaunlaulātajiem būtu iespēja karināt ābolus. Pēc Fricberga teiktā, tādējādi būtu iespējams arī panākt, lai tilta margas netiktu apkarinātas ar atslēgām.

Ap 80 000 eiro atvēlēti, lai Kalpaka ielā 52/56 pārbūvētu daudzdzīvokļu ēkas pirmo stāvu, iekārtojot tur 16 vienistabas dzīvokļus.

480 000 eiro plānots ieguldīt rezerves fondā, gatavojoties nākamajam plānošanas periodam.

Pašvaldības iestādēm remontiem un citām vajadzībām sadalīs 260 tūkstošuš eiro, kas ietaupīt pērn īstenojot energoefektīvitātes pasākumus.

Uzziņa
Papildu finansējuma – 4 560 008 eiro – sadale pa nozarēm

1)sporta nozarei 346 206 eiro apmērā (t.sk. baseina kompleksa Dunikas iekā 9/11 remontdarbiem – 50 234 eiro, 26 486 eiro – dienesta viesnīcas "Ezerkrasts" telpu remonta pabeigšanai, 8000 eiro dienesta viesnīcas Siļķu ielā labiekārtošanai, 230 000 eiro – sporta pasākumiem, 4000 eiro – skiču projekta izstrādei kempinga izveidei);
2)kultūras nozarei – 733 108 eiro (t.sk. ar daudzfunkcionālā centra "Lielais Dzintars" būvniecību un atklāšanu saistītiem izdevumiem – 461 304 eiro; 210 000 eiro – kultūras pasākumu organizēšanai, 36 000 eiro Liepājas teātra jauniestudējumiem);
3)izglītības nozarei – 478 480 eiro (t.sk. 255 988 eiro 1.ģimnāzijas renovēto klašu telpu un ēdnīcas aprīkojumam, 95 894 eiro – Latvijas skolu dziesmu un deju svētkiem transporta, ēdināšanas un uzturēšanas izdevumiem, 24 138 eiro tautas tērpu iegādei skolu koriem, 31 176 eiro – apkures sistēmas rekonstrukcijai bērnudārzā "Delfīns"; 8720 eiro – deju kolektīvu tērpiem jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 4312 eiro – pilotprojekta "Datorikas mācību programmas aprobācija" nepieciešamās datortehnokas iegāde 1.un 4.klasē; 20 000 eiro – LiepU akadēmiskā personāla darbam pētniecībā balstītu studiju nodrošināšanā);
4)sociālajai nodrošināšanai – 50 291 eiro (t.sk. 38 020 eiro – Nakts patversmes telpu remontam vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām; 10 381 eiro – datu bāzes administratora štata vienības atlīdzībai; 1890 eiro datortehnikas iegādei Bāriņtiesā);
5)veselības nozarei – 8122 eiro – ieguldījums pamatkapitālā SIA "Jaunliepājas PVAC" jumta renovācijai;
6)pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 394 358 eiro (t.sk. 80 000 eiro – nedzīvojamo telpu vienkāršotai renovācijai par dzīvokļu īpašumiem O.Kalpaka ielā 52/56 (2.,3.,4.kārta), 50 000 eiro daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai, 225 193 eiro – Garnizona kapu paplašināšanas 4.kārtas darbiem, 28 715 eiro – Līvas kapličas rekonstrukcijas 2.,3. kārtas darbiem, 10 450 eiro – Līvas kapu žoga remontam gar Cenkones ielu);
7)ekonomiskajai darbībai – 1 852 160 eiro (t.sk. 50 000 – bērnu laukuma atsevišķu elementu izbūvei Jūrmalas parkā, 25 000 eiro objekta "Ābele" izveidei jaunlaulātajiem; 1 170 732 eiro – pilsētas infrastruktūras sakārtošanai, 80 482 eiro – tūrisma aktivitāšu veicināšanai, 429 159 eiro – sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, 91 968 eiro – SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" uzturēšanas izdevumiem, 4819 eiro – arhīva plauktu iegādei Būvvaldes vajadzībām);
8)sabiedriskās kārtības nodrošināšanai – 15 317 eiro – trokšņu mērītāja iegādei un radiosakaru tīkla paplašināšanai;
9)vispārējiem valdības dienestiem plānots izdevumu palielinājums par 421 887 eiro (t.sk. 359 862 – tehnisko projektu izstrādei nākamajam plānošanas periodam, 57 000 eiro mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, 5025 eiro Dzimtsarakstu nodaļai Latvijas valsts ģerboņu iegādei un atlīdzības palielināšanai palīgstrādniekam un apkopējai).

Siltumtaupības motivācijai pašvaldības iestādēm novirzīti 260 079 eiro.

(Avots: Liepājas dome)