Ar Liepājas domes 14.decembra sēdes lēmumu apstiprināts Transporta infrastruktūras komisijas, kā arī Vides komisijas sastāvs.

Abas komisijas darbosies domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā.

Transporta infrastruktūras komisija izveidota astoņu komisijas locekļu sastāvā, iekļaujot transporta infrastruktūras nozares speciālistus, galveno pilsētas teritorijas plānotāju, Pašvaldības policijas pārstāvi, kā arī Liepājas ostas pārstāvi.

Savukārt Vides komisija darbosies deviņu komisijas locekļu sastāvā, tajā iekļauti vides pārvaldības nozares speciālisti, Pašvaldības policijas pārstāvis, ugunsdrošības inspektors un domē ievēlēto politisko partiju pārstāvji.

Transporta infrastruktūras komisijā darbosies: Didzis Jēriņš, komisijas priekšsēdētājs; Andis Dzērve; Mārtiņš Jākobsons; Arnis Jekste; Ģirts Jermoļenko; Arnis Mazalis; Ingus Ukstiņš; Arvīds Vitāls.

Vides komisijā darbosies: Gunārs Ansiņš, komisijas priekšsēdētājs; Artis Būmeistars; Gints Ročāns; Uldis Roze; Ingrīda Sotņikova; Vita Šešunova; Aldis Zaķis; Māra Zeltiņa; Leonīds Zeļenskis.