Latvijas bankas Liepājas filiāle beidz savu darbību. Kas notiks ar telpām pēc bankas filiāles slēgšanas?

Šo jautājumu portāls irliepaja.lv uzdeva Latvijas Bankas Liepājas filiāles ēku pārvaldītājai – Valsts akciju sabiedrībai "Valsts Nekustamie īpašumi" (VNĪ). Atbildi sniedza VNĪ Izvērtēšanas un realizācijas daļas vadītāja Juta Balode:

"Īpašuma Liepājā, Teātra ielā 3, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā plānots organizēt likumā noteiktajā kārtībā, sagatavojot attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu.

Vienlaikus esam saņēmuši Liepājas pilsētas domes vēstuli, kurā tā lūdz nodot īpašumu Liepājas pilsētas pašvaldībai, tādejādi radot iespēju īstenot vecākā Latvijas profesionālā teātra – Liepājas teātra stratēģisko mērķi par Mazās zāles izveidi, kas atrisinātu vairākas ieilgušas teātra darbības problēmas un ļautu pašvaldībai plašākā mērā īstenot tās mērķus kultūras nozarē.

Šobrīd tiek veikta valsts iestāžu aptauja par nekustamā īpašuma nepieciešamību valsts pārvaldes funkciju veikšanai. Uz šo brīdi vairākas valsts iestādes ir izrādījušas interesi minēto nekustamo īpašumu izmantot savu funkciju nodrošināšanai, bet pirms galīgā lēmuma pieņemšanas ir nepieciešams apsekot īpašumu un izvērtēt nepieciešamos ieguldījumus. Īpašumu kopā ar ieinteresēto valsts iestāžu pārstāvjiem ir plānots apskatīt 2020. gada janvāra beigās. Gadījumā, ja kāda no iestādēm atzīs īpašumu par piemērotu savas darbības nodrošināšanai, ar to tiks slēgts līgums par īpašuma iznomāšanu.

Ja nekustamais īpašums netiks atzīts par piemērotu valsts iestāžu darbības nodrošināšanai, tad, ņemot vērā Liepājas pilsētas pašvaldības interesi, tiks izskatīta iespējamā īpašuma nodošana Liepājas pilsētas pašvaldībai".