Ar kārtējo neveiksmi 26. martā noslēgusies nekustamā īpašuma Kārklu ielā 12 izsole, portālam irliepaja.lv astāstīja Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) pārstāvis Mārtiņš Reķis.


Pēc Reķa teiktā, šo īpašumu VNĪ mēģina pārdot jau divu gadu garumā, taču iespēja lēti, ar lejupejošu soli iegādāties 12 199 m² lielo zemesgabalu joprojām nevienu pircēju nav pievilinājusi.


Izsoles sākumcena bija 22 000 eiro.


Portāls jau rakstīja, ka 2017.  gadā VNĪ bija izsludinājis iepirkumu par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 12 sakārtošanu – neapdzīvotas daudzstāvu mājas nojaukšanu un teritorijas rekultivēšanu. Šo darbu pēc SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs" izstrādātā un 2016. gadā būvvaldē akceptētā projekta par 39 831, 35 eiro paveica SIA "SK Transports".


"Valsts nekustamo īpašumu" pārstāvis portālam apliecināja, ka pēc kāda laika VNĪ vēlreiz mēģinās tirgot šo īpašumu.