SIA „Geokom” ir firma, kas iegādājās bijušo maizes ceptuvi Rīgas ielā un ēku Celtnieku ielā. Šobrīd maizes ceptuvi piedāvā īrēt, savukārt viesnīcas veidošana ir apstājusies.

Portālam izdevās sazināties ar firmu ar elektroniskā pasta starpniecību. Kā norādīja firmas pārstāvis, neskatoties uz to, ka ēkas piedāvā īrēt, SIA "Geokom" plānos ir veikt uzņēmējdarbību šajā kompleksā un izmantot ēkas savai komercdarbībai.

Četrstāvu ēku Celtnieku ielā 12 firma ieguva īpašumā 2012.gadā. Pērn apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu ēkas pārbūvei par viesnīcu. SIA "Geokom" arī ieguva nomas tiesības zemes gabalam Celtnieku ielā 12a, kas atrodas ēkas sētas pusē. Diemžēl nekādi būvniecības darbi tā arī nesākās. Tomēr "Geokom" pārstāvis informēja, ka plāns par viesnīcu nav atmests: "SIA "Geokom" turpina īstenot savas ieceres par šīs biroju ēkas rekonstrukciju par viesnīcu. Līdz gada beigām plānots izbūvēt teritorijas pastāvīgo nožogojumu, lai nodrošināt nepiederošu personu nepiekļuvi celtniecības laukumā, kā arī labiekārtot ēkai piesaistīto zemes gabalu. Attiecībā uz ēkas rekonstrukciju par viesnīcu – tiek izstrādāts un saskaņots attiecīgais projekts. Pēc šā projekta saskaņošanas ar visām ieinteresētajām iestādēm tiks izstrādāts un apstiprināts nepieciešamo būvdarbu plāns."

Nams Celtnieku ielā 12 pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados būvēts "Liepājas tirdzniecības osta" (LTO) vajadzībām. Tās bija kopmītnes šīs organizācijas strādniekiem, līdz 1967.gadā LTO tika likvidēts, jo Liepājas ostu pilnībā pārņēma padomju militāristi. Pēc padomju varas sabrukšanas ēkā joprojām bija kopmītnes, bet vēlāk, dažādu īpašumtiesību neskaidrību dēļ, tā ilgus gadus stāvēja tukša.