Vēl pirms gada par īpašumu Laivinieku ielā 4 sludinājumos tika prasīti 85 000 eiro. Jaunu īpašnieku vēl nav izdevies atrast, tāpēc šobrīd tā cena samazināta uz pusi, līdz pat 43 000 eiro.

Nepabeigtā trīsstāvu daudzdzīvokļu  ēka ar kopējo platību 2535 kvadrātmetri un zemes platību 2084 kvadrātmetri atrodas saimnieciski izdevīga vietā – tuvu centram un Jūrmalas parkam, bet augstās cenas dēļ to vēl nav izdevies pārdot.

Ēka iekļauta vidi degradējušo, sagruvušo, cilvēku drošību apdraudošo ēku reģistrā un tai piešķirta klasifikācijas grupa C (C kategorijas būve ir vidi degradējoša būve) ar piezīmi, ka tā ir terminētā sakārtošanas procesā.

Celtni Laivinieku ielā 4 kā sabiedrisku ēku sāka celt vēl padomju laikos, taču to nepabeidza, un tā šādā puspabeigtā stāvoklī atrodas visus neatkarības gadus.

Iepriekš rakstījām, ka turpat blakus, Celtnieku ielā 12, ir plānots veidot viesnīcu. Četrstāvu ēku Celtnieku ielā 12 2012.gadā īpašumā ieguva SIA "Geokom”. 2013.gadā apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu ēkas pārbūvei par viesnīcu. SIA "Geokom" arī ieguvusi nomas tiesības zemes gabalam Celtnieku ielā 12a, kas atrodas ēkas sētas pusē. Šobrīd par plānotajiem darbiem liecina tikai ap Celtnieku 12a zemesgabalu izbūvētā sēta.