Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izveidota komisija šodien, 6. jūlijā, veica ikgadējo, komplekso pārbaudi Liepājas SEZ uzņēmumā "DG Termināls".

Komisija pārbaudīja kā tiek ievēroti ugunsdrošības, vides aizsardzības, darba drošības prasības un kā notiek tehnoloģisko iekārtu ekspluatācija, lai samazinātu līdz minimumam negadījuma riskus, un cik gatavs ir uzņēmums negadījumu seku likvidācijai, ja tāds notiek. Kā atzina komisijas un Liepājas reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas vadītājs Roberts Bērziņš, galīgais lēmums būs pēc četriem mēnešiem un atzinīgi novērtēja uzņēmuma paveikto drošības jomā, rūpējoties par vidi un cilvēkiem, informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Kā nosaka normatīvie dokumenti VARAM izveidota komisija veic regulāras, kompleksas pārbaudes paaugstināta riska uzņēmumos, kas nodarbojas ar dažādu ķīmisku vielu pārstrādi un pārkraušanu. Komisiju vada Valsts vides dienests, bet tajā darbojas gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, gan pašvaldības civilās aizsardzības speciālists, gan Valsts Darba inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības birojs, kura pārziņā ir bīstamo tehnoloģisko iekārtu reģistrs. Liepājā kopumā ir 8 paaugstināta riska uzņēmumi t sk. arī LSEZ SIA "DG termināls".

VARAM komisijas vadītājs un Liepājas reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas vadītājs Roberts Bērziņš uzsver, ka likumdevējs ir noteicis kārtību un prasības, kas jāievēro uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar bīstamu, viegli uzliesmojošu jeb citiem vārdiem sakot ķīmisku vielu pārstrādi un pārkraušanu. Kompleksās pārbaudes mērķis ir pārbaudīt vai paaugstināta riska uzņēmumi šīs prasības ievēro un veic preventīvus pasākumus, lai samazinātu avāriju riskus. "DG Termināls" ir viens no uzņēmumiem, kas drošībai piešķir ļoti lielu vērību. Gadu gaitā ir izveidojusies abpusēja izpratne par vides aizsardzības procesiem un visi ieteikumi, kā uzlabot sistēmu, ir ņemti vērā un darbojas reālajā dzīvē, norāda Roberts Bērziņš un atzīst, ka pēdējo gadu laikā nav saņemtas pamatotas sūdzības no iedzīvotājiem un esot pat grūti salīdzināt cik drošs uzņēmums ir šodien ar laiku pirms 15 gadiem.

Aivars Millers, LSEZ SIA "DG Termināls" īpašnieks un direktors: "Uzņēmums ar vislielāko rūpību izturas pret vides, darba un ugunsdrošību, ik gadu investējot līdzekļus un turpinot pilnveidot produktu pārkraušanas sistēmu, bet nekad jau nevar būt tā, ka nevar vēl labāk, tādēļ ieklausāmies komisijas ieteikumos un cenšamies tos ieviest ikdienas darbā."

LSEZ SIA "DG Termināls" dibināts 2000.gadā un atrodas Liepājas ostā, Karostas kanāla teritorijā. 2002.gada februārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde piešķīra SIA "DG Termināls" SEZ statusu, kā arī noslēdza līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā. 2015. gadā LSEZ "DG Termināls" strādāja ar 214 775,20 tonnu kravu apgrozījumu un turpina uzsākto attīstības un modernizācijas procesu. Uzņēmums savu darbību jau no 2004. gada organizē atbilstoši starptautiskajam vides pārvaldības standartam ISO 14001:2004.