Tiesu namu aģentūra šodien izsludinājusi atklātu, starptautisku iepirkumu jaunā Liepājas cietuma būvniecības īstenošanai, aģentūru LETA informēja Tieslietu ministrija, ziņo LETA.

Jaunā Liepājas cietuma būvdarbu iepirkumā tiks izmantota "projektē un būvē" metode, apvienojot vienā iepirkumā izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus, lai izvairītos no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā un nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, prasot no uzvarētāja pilnu atbildību par būvprojektu un būvdarbu īstenošanu.

Pretendenti savus piedāvājumu var iesniegt līdz 2021.gada 28.jūnija pulksten 11.

"Konkursa procedūra ar sarunām tik apjomīgā būvniecības projektā ir vispiemērotākā izvēle, vadoties gan no citu valsts pasūtījumiem būvniecības sfērā, gan ieklausoties ekspertu viedokļos. Izsludinot konkursa procedūru ar sarunām, vispirms tiek definētas kandidātu atlases prasības, tālāk tiks veiktas sarunas ar tiem pretendentiem, kuri atbildīs kandidātu atlases nolikuma prasībām. Sarunu gaitā būs iespējams konkretizēt un veikt izmaiņas jaunā Liepājas cietuma tehniskajā specifikācijā, aizstājot esošos risinājumus ar ekonomiskāki izdevīgākajiem tā, lai neciestu būvējamā objekta kvalitāte. Turklāt pastāvēs lielāka pārliecība, ka uzvarējušais komersants būs pilnībā sapratis darba uzdevumu," uzsver Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Galvenās prasības iepirkuma pretendentiem ir tādas, ka komersantam ir jābūt ar vismaz trešās kategorijas industriālās drošības sertifikātu vai komersantu apvienība, kurā katram tās dalībniekam ir industriālās drošības sertifikāts. Atsevišķiem būvdarbiem būvdarbu atbildīgais komersants, kuram ir industriālais drošības sertifikāts, var piesaistīt apakšuzņēmēju, kuram nav šāda sertifikāta.

Atlasītajiem kandidātiem tiks dota iespēja iesniegt sākotnējos piedāvājumus, kurus pēc sarunām ar iepirkuma komisiju varēs precizēt, līdz ar to tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem pretendentiem. Pēcāk arī komisija veiks nepieciešamos precizējumus iepirkuma dokumentos un lūgs visiem pretendentiem iesniegt galīgos piedāvājumus. Tos izvērtējot, tiks pasludināts uzvarējušais pretendents.

Šobrīd cietuma kompleksa būvniecībai paredzētajā teritorijā jau norit būvniecības sagatavošanas darbi. Tiesu namu aģentūras organizētajā iepirkumā izvēlētais komersants SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" veic papildus ģeotehnisko izpēti, lai iepirkuma "projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi" pretendentus nodrošinātu ar pilnvērtīgu informāciju par grunts ģeotehnisko stāvokli un nodrošinātu iespēju pretendentiem sagatavot precīzāku finanšu piedāvājumu. Ģeotehniskās izpētes darbus plānots pabeigt līdz 2.jūnijam.

Lai nodrošinātu jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesu, Tiesu namu aģentūra vienlaikus ir izsludinājusi arī atklātu konkursu "Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība". Atbilstoši iepirkuma dokumentācijai pretendentiem savi piedāvājumi jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu sistēmā līdz 2021.gada 15.jūnija pulksten 10.

Ministrijā norāda, ka jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu. Ja resocializācijas rezultātā izdodas reģistrēto noziegumu skaitu samazināt par vienu procentu, tad valstij nebūs jātērē līdzekļi vismaz 432 noziegumu izmeklēšanai un iztiesāšanai, kā arī par šiem noziegumiem notiesāto personu soda izpildei, tai skaitā, brīvības atņemšanas izpildei, jo brīvības atņemšanas soda izpildes izdevumi 400 personām veido apmēram 6,7 miljonus eiro.

Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas, no tām sešas ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas. Ēkas un infrastruktūra ir fiziski un morāli novecojušas, tās neatbilst cietuma vajadzībām, jo arī sākotnēji netika būvētas kā cietumi, bet gan laika gaitā pielāgotas. Turpretim Igaunija kopš 1991.gada ir sekmīgi īstenojusi ieslodzījuma vietu reformu, slēdzot visus vecā tipa cietumus un to vietā izbūvējot trīs pilnīgi jaunus, starptautiskām prasībām atbilstošus cietumus. Latvijā šis būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst astoņas dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetri, kopējais apbūves laukums – 64 053,7 kvadrātmetri, kopējā telpu platība – 51 092 kvadrātmetri. Komplekss atradīsies 5,6 kilometru attālumā no Liepājas centra.

Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī personāla drošība. Cietuma kompleksā ietilpst ieslodzīto dzīvojamie korpusi. Jaunajā cietumā tiks nodrošināta jauna pieeja ieslodzījuma izpildes organizācija, plašas ieslodzīto resocializācijas iespējas, plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, kā arī vieta ieslodzīto apmācībām.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkums izsludināts pamatojoties valdības deklarāciju un 2020.gada 4.jūnija Ministru kabineta nolemto attiecībā uz informatīvo ziņojumu "Par Ministru kabineta 2019.gada 13.septembra sēdē noteiktā uzdevuma izpildi". Tiesu namu aģentūra konkursa procedūras sarunu organizēšanai ir izveidojusi iepirkuma komisiju.