Viens no Liepājas dzīvokļu namiem, Bāriņu iela 12. Publicitātes foto.


Apmēram pirms gada pašvaldība lēma par 10 000 eiro piešķiršanu "tirgus nepieciešamības izpētei īres namu būvniecībai". Kā veicies ar tirgus izpēti? Kādi ir secinājumi? Vai pašvaldība plāno būvēt kādu īrēs namu? Uz šiem portāla irliepaja.lv jautājumiem atbildi sniedza domes izpilddirektora vietnieks nekustamo īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens.

"Jā, izvērtējums ir veikts, Nekustamā īpašuma pārvalde pērn 13. septembrī ar SIA "Latio", kas uzskatāma par nozīmīgu spēlētāju Latvijas nekustamā īpašuma tirgū, noslēdza līgumu par Liepājas pilsētas pašvaldības vai tās kapitālsabiedrību iesaistes īres māju būvniecībā izvērtējuma izstrādi. Līguma summa ir 9500 eiro bez PVN.

Izvērtējumā apskatīts, vai pašvaldībai nepieciešams iejaukties īres tirgū, veidojot īres namus, analīze par privātā īres tirgus attīstību, darbaspēka kustību uz un no Liepājas, analizēts darbaspēka trūkums (dzīvojamās platības dēļ), veiktas iedzīvotāju aptaujas par nosacījumiem, uz kādiem tie būtu gatavi īrēt dzīvokļus.

Analizējot būvniecības un tirgus izmaksas, pētīts arī, vai būvēt jaunas ēkas vai renovēt esošās, kādi būtu pašvaldības ieguvumi no īres tirgus attīstības, kādas ir finanšu piesaistes iespējas un kā pašvaldībai stimulēt īres tirgus attīstību u.c. jautājumi.

Izvērtējumam noteikts ierobežotas pieejamības statuss, jo tas paredzēts un noteikts tikai iestādes iekšējai lietošanai.

Secinājām, ka pašreizējā situācijā jaunu pašvaldības iniciētu īres namu būvniecība nav prioritāri nepieciešama, jo ir vērojamas privātā sektora aktivitātes, un Liepājā, atšķirībā no Valmieras, ir pieejami īpašumi, kas remontējami un pielāgojami mūsdienu prasībām atbilstošu mājokļu izveidei, piemēram, I. Kesenfelda Bāriņu ielas 12 projekts u.c.

Saistībā ar rūpniecības attīstības plāniem Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) teritorijā


ir prognozējama pieprasījuma palielināšanās pēc kvalitatīviem mājokļiem nākotnē,

bet, ņemot vērā, ka iedzīvotāju skaits pilsētā samazinās un ir būtisks pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars, prognozējams, ka uz katru mājsaimniecību pieejamo mājokļu skaits palielināsies.

Potenciālie ieguvumi pašvaldībai un tās iedzīvotājiem no īres dzīvokļu izveides pilsētā, tostarp renovējot esošās mājas atbilstoši potenciālo īrnieku prasībām, ir nodokļu (iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis) iemaksu palielināšanās un ietekme uz makroekonomiskajiem rādītājiem, kā iedzīvotāju skaita palielināšanās, demogrāfiskās slodzes samazināšanās, darbaspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaita samazināšanās kritums, iedzīvotāju skaita ar atšķirīgām deklarētās dzīves vietas un faktiskās dzīves vietas adresēm mazināšana, kā arī bruto algas pieaugums.

Esošajā stadijā

par ievērojami efektīvāku ir uzskatāma pašvaldības iesaiste infrastruktūras sakārtošanā,

pieejamības sociālajiem pakalpojumiem nodrošināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā caur atpūtas iespējām, lai pilsētu padarītu pievilcīgu kvalificētiem speciālistiem.


Pašvaldība jau šobrīd aktīvi darbojas šajos virzienos, piemēram, Krūmu ielas internātskolas lietošanas mērķa maiņa un pārdošanas iecere, Klaipēdas ielas zemesgabalu sagatavošana daudzstāvu apbūvei, maiņas darījums ar Bāriņu ielas sporta zāli pret ēku Liepu ielā 9, kas, iespējams, nākotnē tiks izmantots kā dzīvojamais nams u.c. aktivitātes.


Arī aktīvs Būvvaldes darbs, uzraugot graustu sarakstu, veicina īpašumu ātrāku sakārtošanu".