Pagājušā gada nogalē Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG Termināls" ekspluatācijā nodeva biodīzeļdegvielas ražotni ar jaudu – 800 kubikmetru mēnesī.

Šobrīd ražotne strādā ar nepilnu jaudu, atbilstoši sezonalitātei un pieprasījumam. Ražotne nodrošina trīs jaunas darbavietas. Ieguldītās investīcijas – gandrīz 500 000 eiro, informē uzņēmuma pārstāve Zane Alilujeva.

Jānis Millers, "DG Termināls" valdes loceklis: "Sarežģītā situācija pasaules naftas tirgū pamudināja uzņēmumu domāt par savas uzņēmējdarbības diversifikāciju. Ja līdz šim "DG Termināls" pārsvarā nodarbojās ar ostas stividora pakalpojumu sniegšanu, pārkraujot un uzglabājot dažāda veida lejamkravas, tad šobrīd esam arī ražošanas uzņēmums, kas ražo biodīzeļdegvielu. Tas ir nākotnes produkts un lielā mērā realizācija Latvijā ir atkarīga no valsts politikas."

Biodīzeļdegvielu kopā ar fosilo dīzeļdegvielu var izmantot jebkurā dīzeļdzinējā. Daļa lauksaimniecības tehnikas tiek darbināta ar 100% biodīzeļdegvielu (B100), bet jau šobrīd saskaņā ar likumu dīzeļdegvielai, ko var iegādāties ikvienā degvielas uzpildes stacijā Latvijā, ir pievienoti 5% biodīzeļdegvielas (B5). Atsevišķās ES dalībvalstīs pēdējos gados ļoti strauji pieaudzis pieprasījums pēc biodīzeļdegvielas. Pieprasījums arī noteiks, kādos tirgos saražoto biodīzeļdegvielu "DG Termināls" realizēs.

"DG Termināls" biodīzeļdegvielas ražošanā kā izejmateriālu izmanto nerafinētu rapšu eļļu, kas tiek iepirkta tepat Latvijā, kā arī ES dalībvalstīs atkarībā no ekonomiskajiem nosacījumiem. Ražošanas process ir pilnībā automatizēts. Vispirms nerafinētā rapšu eļļa tiek attīrīta un rafinēta, bet otrajā ražošanas ciklā attīrītajai rapšu eļļai, izmantojot modernu tehnoloģiju, tiek piešķirtas īpašības, lai to kā degvielu varētu izmantot dīzeļdzinējos.

"DG Termināls" īpašu uzmanību pievērš kvalitātei. Uzņēmumam ir sava moderna un akreditēta laboratorija, kurā biodīzeļdegviela tiek pārbaudīta visos ražošanas posmos.

Nadežda Glazkova, "DG Termināls" laboratorijas vadītāja: "Kad mēs iegūstam izejvielu – nerafinētu rapšu eļļu, mēs pārbaudām produkta atbilstību pavadzīmei un produkta pases datiem. Pārstrādes procesā mēs pārbaudām dažādus parametrus, t.sk. ūdens daudzumu produktā. Pēc pirmā cikla iegūtā rafinētā eļļa ir līdzīga tai, ko varam nopirkt veikalā un ko izmantojam dažādu pārtikas produktu gatavošanai. Īpaši rūpīgi mēs pārbaudām jau gatavu produktu – vērtējam viskozitāti, krāsu, blīvumu un uzliesmošanas temperatūru. Viens no svarīgākajiem parametriem ir tieši uzliesmošanas temperatūra, kas ir atkarīga no metanola daudzuma biodīzeļdegvielā.

"DG Termināls" savā darbībā ir veicis būtiskus ieguldījumus un uzlabojumus vides jautājumu risināšanā un sakārtošanā, nodrošinot, ka tehnoloģiskais process ir drošs, pārredzams un videi draudzīgs. Uzņēmums savu darbību organizē atbilstoši starptautiskajam vides pārvaldības standartam ISO 14001:2004.

"DG Termināls" dibināts 2000.gadā un atrodas Liepājas ostā, Karostas kanāla teritorijā. 2002.gada februārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde piešķīra SIA "DG Termināls" SEZ statusu, kā arī noslēdza līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā. 2014. gadā LSEZ "DG Termināls" strādāja ar 270 512,66 tonnu kravu apgrozījumu un turpināja uzsākto attīstības un modernizācijas procesu.