Iepriekšējā nedēļā, 10. februārī, attālināti notika kārtējā Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēde, kuras darba kārtībā bija trīs jautājumi par ieguldījumu līgumu slēgšanu ar SEZ kapitālsabiedrībām par kopējo summu 908 700 eiro, vēstīts SEZ mājaslapā.
 

Liepājas SEZ valde izvērtējot iesniegtos dokumentus, nolēma slēgt ar LSEZ SIA "LPSP" līgumu par ieguldījuma projekta "Jaunu tehnoloģiju ieviešana" īstenošanu laika posmā no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. decembrim par kopējo summu 58 700 eiro. Ieguldījuma projekta ietvaros uzņēmums plāno iegādāties hidraulisko lokšņu liekšanas presi.


SEZ valde arī izvērtēja un atbalstīja divus LSEZ "Jensen Metal’’ SIA iesniegtos investīciju projektus. Uzņēmums plānot laika posmā no 2021. gada 15. februāra līdz 2022. gada 28. februārim īstenot ieguldījumu projektu "Hidrauliskās liekšanas iekārtas un automātiskās noliktavas plauktu sistēmas iegāde" par kopējo summu 490 000 eiro. Savukārt laika posmā no 2021. gada 15. februāra līdz 2021. gada 30. jūnijam "Jensen Metal" īstenos ieguldījumu projektu "Jaunas štances iegāde ražošanas kapacitātes palielināšanai" par kopējo summu 360 000 eiro.