Domes sēdē 17. decembrī deputātu vidū raisījās strīds par nekustamā īpašuma Uliha ielā 36 (Izglītības pārvaldes vecā ēka un zeme) nodošanu izsolei. Ēku, kurā kopš 1995. gada oktobra atradās Liepājas Izglītības pārvalde, kura nu pārcēlusies uz Peldu ielu 5, kā arī tai piesaistīto zemes gabalu deputāti 23. jūlijā nolēma nodot izsolei.

Kā paredz likumi un Liepājas domes nolikums, izsoles sākumcenas noteikšanai Nekustamā īpašuma pārvalde bija pieaicinājusi divus sertificētus vērtētājus – SIA "Vindeks" un sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju Anitu Vēdiķi. Augstākais no vērtējumiem bija 270 000 eiro, kas arī tika piedāvāts deputātiem apstiprināšanai.

Taču domes priekšsēdētāja vietniekam


Uldim Seskam bija strikti iebildumi pret pašvaldības īpašuma pārdošanu par tik zemu cenu

un vicemērs rosināja to nepārdot, pirms nebūs atrasts veids, kā no pašvaldības īpašuma iegūt vislabāko cenu. Pēc Seska sacītā, viņš esot papētījis šī pilsētas rajona nekustamo īpašumu cenas, un tajā pat atsevišķs dzīvoklis maksājot 200 000 eiro. Vicemēra ieskatā ēka Uliha ielā 36 nemaz neesot tik sliktā stāvoklī, lai to tik lēti pārdotu.

Seskam piekrita arī deputāts Pāvels Sereda, kurš noteikto sākumcenu nosaucu par "nenopietnu", taču Seredas ieskatā izsoles gaitā iespējams sasniegt adekvātu cenu par šo īpašumu. Sēdē arī izskanēja informācija, ka izsolei jau ir pieteikušies vairāki pretendenti, tātad notiks solīšana un pārdošanas cena pieaugs. Diskusijā iesaistījās arī citi deputāti, kā arī izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, kurš informēja, ka pastāv arī iespēja neapstiprināt izsoles rezultātu, ja deputāti spēs pamatot šādu lēmumu.

Vicemērs tomēr rosināja neapstiprināt izsoles rīkošanu un atlikt jautājuma izskatīšanu, taču ierosinājums neguva atbalstu, jo, kā izteicās domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis: 14 deputāti jau ir nobalsojuši par sagatavoto lēmumprojektu.

Līdz ar to domes Nekustamā īpašuma pārvaldei uzdots organizēt elektronisko izsoli, bet Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles rezultātus un izskatīt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām, ja tādas tiek iesniegtas.