Kā pastāvīgajā Finanšu komitejas sēdē informēja pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, šā gada 1. ceturksnī notikušas pavisam septiņas elektroniskās izsoles, no kurām četras notikušas atkārtoti. Piecas no izsolēm beigušās ar rezultātu, divas – bez rezultāta.


Piecās izsolēs kopā nosolīti trīs dzīvokļi, vienas neapdzīvojamas telpas un viena administratīvā ēka ar zemi.

Visus šos pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus, pēc Egmaņa sacītā, nosolījušas fiziskas personas. Tostarp arī kādreizējo Izglītības pārvaldes ēku un zemi Ulih ielā 36 iegādājās fiziska persona – uzņēmējs Oļegs Hramovs.


Visi pieci īpašumi pārdoti par kopējo summu 288 730 eiro, no kuriem par īpašumu Uliha 36 samaksāti 270 500 eiro, par trim dzīvokļiem – 15 540 eiro, bet par neapdzīvojamajām telpām – 2690 eiro.


Izsolēs nopelnītie līdzekļi ieskaitīti pašvaldības budžetā.