Izsludināts iepirkums par Pētera I namiņa tehnisko apsekošanu un būvprojekta izstrādi, kā arī autoruzraudzību ēkas rekonstrukcijai un restaurācijai.

Šis ir sākums plānotajiem apjomīgajiem darbiem, lai atjaunotu vēsturisko ēku kompleksu.

Pētera I namiņa restaurācija un rekonstrukcija tiek plānota sadarbībā ar Eiropas reģionālas attīstības fondu, atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām" ietvaros.

Saskaņā ar nolikumu paredzēts, ka šajā posmā tiks izstrādāts būvprojekts piecās kārtās. 1.kārtas būvprojektā paredzēta Pētera I namiņa restaurācija un pārbūve par muzeja ēku, kā arī ārējo inženiertīklu izbūve pārējām kompleksa ēkām. 2.kārtā jāieplāno rekonstrukcija un pārbūve par plašizklaides pasākumu ēkām namam, kurā šobrīd atrodas folkloras centrs "Namīns". 3.kārtā paredzēta vēl vienas kompleksa ēkas pārbūve, 4. un 5.kārtā – pagalma labiekārtojuma atjaunošana.

Pētera I namiņš celts 17.gadsimtā un slavens ar to, ka tajā esošajā viesnīcā uzturējies Krievijas cars Pēteris I, no kā arī celtnes šī brīža nosaukums. Tā kā Kungu ielas 24 ēku komplekss atrodas Kultūras pieminekļu sarakstā, tā atjaunošanā jāievēro virkne īpašu nosacījumu, lai saglabātu vēsturisko mantojumu. Tomēr Kungu ielas radošā kvartāla koncepcija paredz ēkai piešķirt arī virkni jaunu funkciju. Pagrabstāvā tiek plānots vīna pagrabs, 1.stāvā – kroga – restorāna telpas, kurās sniegtu iespēju nobaudīt 17.gadsimta tradicionālos ēdienus, kā arī interaktīvā interjera muzeja telpas, kurās varētu aplūkot 17.gadsimta interjeru ar Krievijas cara Pētera I un Hoijeres kundzes viesnīcas "stāstu" un interjera paraugus no Liepājas muzeja fondiem. Savukārt 2.stāvā plānotas radošo personu rezidences.

Piedāvājumus iepirkuma konkursā pretendenti var iesniegt līdz 11.februārim, bet sapulce par iepirkuma priekšmetu paredzēta 20.janvārī pulksten 11 Kungu ielā 24.