Par pieciem miljoniem latu tiks rekonstruētas Meldru un Virssardzes iela un labiekārtota publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības veikšanai tām pieguļošajās teritorijās.

Tas paredzēts attiecīgi 3,7 un 10 hektāru platībā, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Projekta mērķis ir izveidot vidi uzņēmējdarbības, rūpniecības un inovāciju attīstībai pilsētas industriālajās teritorijās, paaugstinot pilsētas un reģiona ekonomisko izaugsmi un radot jaunas darba vietas pilsētā. Tiks uzlabota satiksmes plūsma Karostas rajonā un Meldru ielā.

Lai sāktu darbu pie šīs ieceres īstenošanas, Liepājas dome atbalstījusi projekta "Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" sagatavošanu un iesniegšanu virssaistību finansējuma piesaistei aktivitātē "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai". Projekta kopējās izmaksas ir pieci miljoni latu, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts 85% apmērā, bet pašvaldība plāno segt pārējos 15%.

Liepājas dome nolēmusi arī uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldei iekļaut projektu un tam plānoto finansējumu Liepājas pilsētas attīstības programmas 2008.–2014.gadam investīciju plānā.