Kā vēsta Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapa (IUB), šonedēļ Liepājas dome noslēgusi līgumu ar AS „UPB” par lietus kanalizācijas kolektora izbūvi Roņu ielā 2.

Kā vēsta informācija IUB mājaslapā, lietus kanalizācijas kolektora izbūvi Roņu ielā 2 uzņēmums „UPB”, kas izraudzīts no sešiem pretendentiem, veiks par Ls 60 153,8.

Lēmums par līguma slēgšanu pieņemts 23.maijā.

Iepirkums par kolektora izbūvi saistīts ar ERAF daļēji finansētā projekta "Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija" realizāciju.