Janvārī Liepājas ostā pārkrautas 586 894,10 tonnas dažādu kravu, kas ir par 22,8% vairāk nekā 2016.gada janvārī un par 10% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi – 2016. gada decembrī.

Liepājas ostā turpina dominēt beramkravas, kas veidoja 81% no kopējā kravu apgrozījuma. Ģenerālkravu īpatsvars 2017.gada janvārī Liepājas ostā bija 15%, bet lejamkravas 4%, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece–Kadeģe.

2017.gada janvārī Liepājas ostā galvenā kravu grupa beramkravu segmentā bija labība un labības produkti – 49 %. Kopumā janvārī ostas termināli pārkrāvuši 476, 3 tūkst. tonnas – kviešu, miežu, saulespuķu sēklu, kukurūzas un citu graudaugu.

Pēdējos mēnešos palielinājies bagātināto antracīta ogļu īpatsvars gan kopējā kravu apgrozījumā, gan beramkravu segmentā. Bagātinātās antracīta ogles janvārī veidoja 19% no kopējā kravu apgrozījuma. SIA "Ekers Stividors LP” komercdirektors Igors Matvejevs atzīst, ka bagātinātās antracīta ogles ir salīdzinoši jauns kravu veids, ko stividorkompānija piesaistīja pagājušā gada pavasarī.   

"Sākotnēji  pārkrāvām nelielas partijas, bija svarīgi pašiem saprast ko un kā darīt, kā organizēt dzelzceļa vagonu plūsmu, kādi pasākumi būtu nepieciešami, lai līdz minimumam samazinātu ietekmi uz vidi. Lai arī pārkraujam bagātinātās antracīta ogles sauktas arī par "sorta” oglēm, kas praktiski neput, tomēr jārēķinās gan ar blakus esošajiem termināliem, kas pārkrauj graudaugus un nodrošina pasažieru pārvadājumus, gan ar iedzīvotājiem un dzīvojamo māju tuvumu.  Tas bija zināms izaicinājums un pārbaudījums, ko esam izturējuši,” skaidro Igors Matvejevs.

SIA "Ekers Stividors LP” ir noslēdzis vairākus līgumus ar kravu īpašniekiem un plānots, ka ogļu kravas būs arī turpmāk.  Šajās dienās handysize klases kuģī "Great Fluency” tiek krautas ogles no Krievijas, kas tiks vestas uz Indiju. Šobrīd termināla kapacitāte ir 18 tūkst. tonnas diennaktī, bet jau tuvākā mēneša laikā tiks iegādāti un uzstādi jauni, jaudīgi kausi, kas varētu diennaktī pārkrauto ogļu daudzumu palielināt līdz 20 tūkst. tonnu.  

Beramkravu segmentā joprojām stabils ir celtniecības materiālu un koksnes šķeldas kravu apgrozījums. Ģeneraļkravu grupā dominē ro–ro kravas un kokmateriāli. Līdz ar prāmju kustības intensitātes palielināšanu maršrutā uz Centrāleiropu – Liepāja – Travemunde (Vacija), pieaugums novērojams ro–ro kravu apgrozījumā 55 944,88 tonnas jeb +17,4% salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi.

Lejamkravu grupā šā gada janvārī pārkrauts 25,2 tūkst. tonnu jeb 4% no visām kravām. Janvārī apkalpoti 120 kuģi,bet iebraukuši un izbraukuši 2209 pasažieri.

No ostas stividorkompānijām 2017. gada janvārī lielākais kravu apgrozījums bija "Liepaja Bulk Terminal”– 222 140,34 tonnas jeb +13,5 % un "Ekers Stividors LP” 189 471, 90 tonnas jeb +78,7 %.