Lai noskaidrotu iespējamos labākos, arhitektoniski kvalitatīvākos risinājumus un ieteicamās pieejas vēsturiskās ēkas – Peldu iestādes – pārbūvei par SPA centru, kā arī teritorijas labiekārtošanai Miķeļa Valtera ielā 13, līdz 28.martam notiek ideju jeb metu konkursa darbu izstrāde, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Saskaņā ar konkursa nolikumu tā dalībniekiem jāpiedāvā ilgtspējīgus būvniecības un vides pieejamības principu risinājumus/priekšlikumus, kas ir veiksmīgi gan no pilsētbūvnieciskā, gan arhitektoniskā un funkcionālā viedokļa – Peldu iestādes jeb Vannu mājas pārbūves un jaunas daudzfunkcionālas ēkas iecerei.

Uģis Kaugurs, pilsētas arhitekts: "Peldu iestādes ēka ilgu laiku stāvējusi pamesta un neizmantota. Pārāk ilgu, ja vēlamies ko no tās vērtībām saglabāt un atjaunot. Tomēr šodienas priekšstatiem un prasībām ar veco vien nepietiek. Kā savienot jaunās vajadzības ar vecajām vērtībām, atrast labāko funkcionālo, kompozicionālo un arhitektonisko risinājumu principu, kas iederīgi iekļaujas Jūrmalas parka vidē – tam nepieciešams šis ideju konkurss, ko rīko ēku un zemes īpašnieks UAB "Liepojos kopos" sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldi.

Atklātā ideju konkursa uzdevumi ir:
• kvalitatīvā arhitektūrā ietilpināt plānotajai saimnieciskajai darbībai – SPA viesnīcai nepieciešamo telpu programmu;
• piedāvāt pieņemamas kompozicionālās attiecības starp jaunajiem un vēsturiski vērtīgās Vannu mājas apjomiem;
• organiski iekļauties Jūrmalas parka vidē, nepārslogojot to ar SPA centra radīto ietekmi."

Metu konkursā piedalīties var ikviena Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska vai fiziska persona vai personu grupa, kas iepazinusies ar konkursa nolikumu un darba uzdevumu, iesniedzot savu priekšlikumu Nolikumā noteiktajā laikā, kārtībā un darba uzdevumā prasītajā sastāvā, detalizācijā un kvalitātē.

Konkursa dalībniekiem ir jābūt sertificētiem speciālistiem projektēšanas jomā; juridiskajām personām jābūt reģistrētām LR Būvkomersantu reģistrā ar reģistrētu darbību projektēšanas jomā Latvijā vai kompetentā iestādē tās mītnes valstī.

Darbu iesniegšanas termiņš ir līdz 2022.gada 28.martam plkst. 16.00. Liepājā, Peldu ielā 5, Būvvaldē, 2.stāva Apmeklētāju centrā.

Konkursa darba uzdevums nosaka, ka obligāti saglabājams un restaurējams ēkas galvenais – ielas korpuss ar centrālo daļu, pielāgojot to izmantošanu jaunajām funkcijām.

SPA centra kompleksa un tā teritorijas plānojamam kompozicionāli jābūt pēc iespējas atvērtam pret apkārtējo Jūrmalas parka vidi, teritorijai jābūt pieejamai arī tiem Jūrmalas parka apmeklētājiem, kuri nav tieši SPA centra apmeklētāji.

Konkursa dalībnieku piedāvājumus vērtēs žūrija un rezultāti būs jāņem vērā tālākajā SPA kompleksa būvprojektu izstrādē un būvniecībā.

Konkursa Nolikums, Darba uzdevums, citi dokumenti ir pieejami interneta vietnēs:
https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/buvnieciba/vadlinijas-koncepcijas-metu-konkursi/
https://www.latarh.lv/konkursi

Jautājumus par Nolikumu un citiem konkursa aspektiem elektroniski jāsūta Atbildīgajam sekretāram uz e–pastu: gita.lukate@liepaja.lv – ar norādi "par Ideju konkursu" vai iesniedzot tos personīgi Liepājā, Peldu ielā 5, Būvvaldē, 2.stāva Apmeklētāju centrā. Taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem COVID–19 dēļ, lūgums klātienes apmeklējumu plānot tā, lai ievērotu aktuālos epidemioloģiskos ierobežojumus.

UZZIŅA
Peldu iestādes ēka, kas ir kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīga ēka un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" daļa, būvēta 1900.gadā pēc Maksa Paula Berči projekta un lieliski iekļaujas Jūrmalas parka ainavā.
Viena stāva fasāde risināta romiešu villu stilistikā, ar atvērtu doriskā stila kolonādi un nedaudz izvirzītu centrālo rizalītu ar četru kolonu portiku. Vannu mājas (Peldu iestādes) siluetu akcentē virs ieejas halles izvietotais virsgaismas kupols.
Peldu iestādē bija 30 greznas istabas, kas aprīkotas ar siltām jūras ūdens vannām,
ūdensdziedniecības nodaļa, romiešu, tvaika un īru pirtis.
20.–30. gados tur tika iekārtota mehanizēta dūņu vannu un komprešu nodaļa, ogļskābes vanna un sēra vannu nodaļas.
Pēc Otrā pasaules kara Peldu iestāde, tad saukta par sanatoriju, atsāka darboties 1946. gadā, kad tika veikts vērienīgs remonts. Sanatorija darbojās līdz 1994. gadam.
Ēka mūsdienās ilgstoši neizmantota.