Ministru kabineta ārkārtas sēdē 6.novembrī, līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī līdz 6.decembrim nolemts ieviest arī stingrākus epidemioloģiskās drošības pasākumus tirdzniecības nozarē, informē Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Lai mazinātu cilvēku drūzmēšanos tirdzniecības vietās, no šā gada 9. novembra tiek samazināts maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits tirdzniecības telpās, nosakot, ka tirdzniecības vietā uz vienu apmeklētāju jāparedz ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpu platības (šobrīd ir 3 m2 uz vienu apmeklētāju). Tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem pie ieejas veikalā ir jānorāda informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.

Tāpat no šā gada 9.novembra tiek ierobežota tirdzniecības centru darbība brīvdienās un svētku dienās. Brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros varēs darboties:
– pārtikas veikali,
– aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekām),
– optikas veikali,
– dzīvnieku barības veikali,
– grāmatnīcas,
– preses tirdzniecības vietas,
– higiēnas un saimniecības preču veikali,
– telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas,
– preču izsniegšana, kas iegādātas internetveikalos.

MK rīkojuma izpratnē tirdzniecības centri ir ēkas, kas iekārtotas pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 m2 vai kurās atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.

Tāpat turpmāk ielu tirdzniecībā un tirdzniecībā atklātā tirgus teritorijā ir jālieto mutes un deguna aizsegu.

Vienlaikus atgādinām, ka joprojām spēkā ir arī iepriekš noteiktie drošības pasākumi tirdzniecības vietās:

– mutes un deguna aizsegu lietošana gan veikalu apmeklētājiem, gan darbiniekiem,
– 2 metru distances ievērošana,
– apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām,
– pastiprinātas higiēnas ievērošana,
– darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība.

Valdības noteiktie pienākumi tirgotājiem, kā arī papildu ieteicamie drošības pasākumi vienuviet publicēti Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Ikviens tirdzniecības nozares uzņēmums aicināts pievienoties Memorandam par sociāli atbildīgas politikas īstenošanu tirdzniecības nozarē un izmantot sagatavotos vizuālos materiālus par sejas aizsegu lietošanu, distances ievērošanu un maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu veikalos; papildu informācija par to arī skatāma ministrijas tīmekļa vietnē.