Ir noslēdzies vēl viens iepirkuma konkurss par pašvaldības dzīvokļu atjaunošanu dzīvošanai derīgā stāvoklī. Līguma slēgšanas tiesības arī šoreiz ieguva SIA "MK Būvniecība".

Konkursam bija pieteikušies divi pretendenti – "MK Būvniecība" un "Kurzemes būvserviss". To piedāvātās līgumcenas bija ar ielu atšķirību. "MK Būvniecība" piedāvāja 25 853eiro bez PVN lielu cenu, par veicamajiem būvdarbiem, kurus apņemas veikt. Savukārt, "Kurzemes būvserviss" piedāvāja līgumcenu 75 128 eiro apmērā, un tāpēc, ka iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kas  atbilst nolikuma prasībām, neieguva tiesības veikt pašvaldības dzīvokļu remontu.

Šī iepirkuma konkursa rezultātā tiks atjaunoti deviņi pašvaldības īpašumā esoši dzīvokļi – Ezera ielā 65-1,Grīzupes ielā 97-3, Klaipēdas ielā 33-1, Nākotnes ielā 9-4, O.Kalpaka ielā 64-69, Spīdolas ielā 2-14, Spīdolas ielā 4-53, Toma ielā 7-93, Turaidas ielā 14-35.

Būvdarbu izpildes termiņš ir 70 kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas dienas.

Iepriekš tika remontēti septiņi dzīvokļi – Matrožu ielā 10-6, Pāvilostas ielā 2-67, Pāvilostas ielā 5-112, Lēņu ielā 1-8, Turaidas ielā 14-26, Turaidas ielā 20-21, Toma ielā 7-71. Līgumu par remontdarbu veikšanu arī slēdza ar "MK Būvniecība" par 24 101,94 eiro.

Kā portālu iepriekš informēja Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks un konversijas nodaļas vadītājs Aivars Milniņš, 2016.gada budžetā pašvaldības dzīvokļu atjaunošanai kopā piešķirti 85 000 eiro.

Dzīvokļi pēc to atjaunošanas tiks izīrēti maznodrošinātām personām, kuras ir reģistrētas uzskaitē palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā.