Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam un tam, ka arī Liepājas pašvaldība ir uzaicināta iesniegt savu pieteikumu līdzfinansējumam pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai, beidzot ir radusies cerība uz Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas kādreizējās mītnes, tagadējās muzeja filiāles "Liepāja okupācijas režīmos" ēkas atjaunošanu gan no iekšpuses, gan ārpuses.

Kā portālu irliepaja.lv informēja domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, "uz šo atlases kārtu pilsētas varēja pieteikt tikai vienu projektu, kas šajā konkrēta gadījumā bija muzeja filiāle Ukstiņa ielā 7/9 – nosacījums bija augstas gatavības projekts, un tieši "Muzeja ēkas pārbūve Klāva Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā, 1. un 2.kārta" atbilda šim nosacījumam".


Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) uzaicinājusi pavisam 13 pašvaldības pieteikties ERAF līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai, tajā skaitā ir arī Liepājas pašvaldība.


Šī ES fondu programma primāri vērsta uz enerģijas patēriņa samazinājumu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.


Maksimālais ERAF atbalsts projekta īstenošanai šajā atlases kārtā ir līdz 500 000 eiro. No ES fondu līdzekļiem tiks segtas līdz 85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.


Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz 23. novembrim. Pēc tam, kā skaidroja Ābols, notiks iesniegumu vērtēšana, kam maksimāli atvēlētais laiks ir trīs mēneši.


Ja Liepājas pašvaldības iesniegums tiks akceptēts,


pavasarī varēs uzsākt ēkas remontu, jo augusta nogalē iepirkuma konkursā jau tika atrasts darbu veicējs

– šajā gadījumā Iepirkuma komisija priekšroku deva SIA "MK Būvniecība", slēdzot ar to līgumu par 279 272,87 eiro (bez PVN).


Būvdarbi jāveic atbilstoši SIA "V Projekts" izstrādātajam būvprojektam.


Ēkā paredzēta visu inženiertīklu pārbūve, arī lifta izbūve, jaunas grīdas, tualete, iekštelpu apdares atjaunošana, kā arī ēkas fasādes atjaunošana, ieskaitot tās hidrofobizāciju.