"Valsts nekustamie Īpašumi" izsludinājusi iepirkuma konkursu par nekustamā īpašuma sakopšanu Kārklu ielā 12 – jaunbūves nojaukšanu un teritorijas rekultivāciju.

Konkursa uzvarētājam atbilstoši SIA "Arhitekta G.Vīksnas biroja" izstrādātajam un 23.augustā būvvaldē akceptētajam paskaidrojuma rakstam būs jāveic ēkas nojaukšana un teritorijas rekultivācija.

Plānotais darbu veikšanas termiņš būs sešdesmit dienas no līguma slēgšanas.

Ieinteresētie pakalpojuma sniedzēji piedāvājumus var iesniegt līdz 28.novembrim "Valsts nekustamo īpašumu" Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrā, Vaļņu ielā 28, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.