Noslēdzoties Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas izsludinātajam iepirkumam, noskaidrots, ka iekārtas sietspiedes darbnīcai piegādās Čehijas kompānija.

Sākotnēji iepirkums noslēdzās bez rezultātiem, jo nepieteicās neviens pretendents. Atkārtoti aicinot pieteikties pretendentus, līgums noslēgts ar vienīgo, kurš bija pieteicies šajā iepirkuma konkursā – Čehijas kompānija "CIMA – Zimmermann, s.r.o.". Iekārtu un to piegādes izmaksas kopā ir 8 238,84 eiro.

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu par Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidi konkurētspējīgai izglītībai.

Sietspiedes darbnīcai tiks iegādātas vairākas iekārtas – rokas sietspiedes drukas galds ar vertikāli paceļamu drukas galvu, vakuma gaismošanas galds, statīvs sietspiedes darbu žāvēšanai, sietspiedes rāmju mazgāšanas iekārta un sietspiedes rākeļi dažādos izmēros.

Pasūtījuma izpildes termiņš ir četras nedēļas no iepirkuma līguma slēgšanas brīža