Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas programmas konkursā Valsts kultūrkapitāla fonds sadalījis 120 000 eiro, aģentūru LETA informēja VKKF pārstāve Ilona Skuja.

Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas programmas konkursā saņemti 55 pieteikumi, no kuriem atbalstīti 26 projekti.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai iezīmēti 7602 eiro materiāli tehniskās bāzes pilnveidei.

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola ieguldīs piešķirto finansējumu 3713 eiro apmērā, lai iegādātos akustiskās klavieres.

Savukārt dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai VKKF sadalījis 35 000 eiro

Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas programmas konkursā Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) sadalījis 35 000 eiro.

Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas programmā saņemti desmit pieteikumi, no kuriem atbalstīti deviņi.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola iecerējusi par 6400 eiro pilnveidot dizaina izglītības programmu materiāltehnisko bāzi, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās izglītības programmas "Apģērbu dizains" materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai iezīmēti 3500 eiro.

Rīgas Tehniskā universitāte iecerējusi par 3000 eiro uzlabot universitātes projektēšanas un prototipēšanas darbnīcu materiāltehnisko bāzi, Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolā plānots ieguldīt 2000 eiro, lai mācību iestāde varētu ierīkot sietspiedes drukas darbnīcu.

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola atbalstīta ar 4000 eiro, lai tā varētu modernizēs maketēšanas darbnīcu, "RTU Liepāja" piešķirti 2650 eiro, kas paredzēti stikla un drukas darbnīcai. Bulduru Dārzkopības vidusskolai iezīmēti 2500 eiro, lai sekmētu kvalitāti un efektivitāti ainavas veidošanā.

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola" ieguldīs 3050 eiro animācijas laboratorijas aprīkojumam, savukārt Latvijas Mākslas akadēmija ieguldīs 7900 eiro Dizaina nodaļas prototipēšanas darbnīcu uzlabošanā.

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) arī Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas programmas konkursā sadalījis 47 721 eiro.

Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas programmas konkursā tika saņemti 15 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti septiņi.

Nacionālā Mākslu vidusskola plāno ieguldīt piešķirto finansējumu 8980 eiro apmērā, lai atjaunotu un papildinātu Jaņa Rozentāla Mākslas skolas foto klases materiāli tehnisko bāzi. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai iezīmēti 4700 eiro, lai varētu pilnveidot mācību vizuālās mākslas izglītības programmu materiāli tehnisko bāzi.

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola izlietos 3995 eiro, lai pilnveidotu izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" materiāli tehnisko bāzi, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola" iecerējusi ieguldīt 4421 eiro aprīkojuma iegādei drukas darbnīcas pilnveidošanai.

Savukārt "RTU Liepāja" iezīmēti 5000 eiro, lai uzlabotu universitātes mākslas studiju materiāli tehnisko bāzi. Latvijas Mākslas akadēmijai piešķirti 20 000 eiro, lai uzlabotu akadēmijas materiāli tehnisko bāzi. Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola atbalstīta ar 625 eiro, lai īstenotu projektu "Dāvida acs".