Lai veicinātu kultūras pieejamību sabiedrībai, Kurzemes plānošanas reģions izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma" projektu konkursu "Kurzemes kultūras programmā 2024". Pieteikumi "Kurzemes kultūras programmā 2024" tiek pieņemti līdz šī gada 27. martam, informēja Kurzemes plānošanas reģiona Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāja Evita Taupmane.

Programmas ietvaros finansiāls atbalsts paredzēts tādiem reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projektiem, kuru īstenošana ir mērķēta uz:
• kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Kurzemē;
• Kurzemes kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību;
• ar Kurzemi saistītu jaunradi;
• tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, un pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;
• bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;
• kultūras darbinieku, amatnieku kapacitātes celšanu (semināri, pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.);
• Kurzemes, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu;
• ar latviešu valodas paveidu, tostarp lībiešu valodas apzināšanu, praktizēšanu un popularizēšanu saistītu iniciatīvu un projektu īstenošanu.

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt projekti, kuru īstenošana paredzēta no šī gada 1. maija līdz 15. decembrim Kurzemes reģiona administratīvajās teritorijās – Dienvidkurzemes novadā, Kuldīgas novadā, Saldus novadā, Talsu novadā, Tukuma novadā, Ventspils novadā, kā arī Liepājas un Ventspils valstspilsētās.

Plašāka informācija par "Kurzemes kultūras programmu 2024" un pieteikšanos pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapas sadaļā "Kultūra"


Par Kurzemes plānošanas reģionu
Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – divas valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un seši novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt ŠEIT.