Ceturtdien Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola un SIA "Baltex Group" parakstīja līgumu par būvprojektu izstrādi ēkām Ausekļa ielā 11/15 un Alejas ielā 18/20.

Projekts paredz ēkas pārbūvi Ausekļa 11/15, pārbūvējot telpas mūzikas mācību priekšmetu un dienesta viesnīcas vajadzībām, un jaunbūvei Alejas ielā 18/20 mākslas programmu īstenošanai.

Būvprojektu izstrāde plānota līdz 2018. gada pavasarim, uzsākot būvniecības darbus, informē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.

Būvprojektu vadītājs būs arhitekts Andris Kokins.

Plānotie LMMDV infrastruktūras attīstības darbi tiks īstenotie ERAF projekta "Profesionālās izglītības un kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" kultūrizglītības mācību vides modernizēšana" (nr.8.1.3.0/17/I/002) ietvaros.

Plānotais ERAF projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada jūnija līdz 2019. gada decembrim. Projekta kopējais finansējums 2 129 619,00 eiro, t.sk. ERAF finansējums – 1 810 176,15 eiro un valsts budžeta finansējums – 319 442,85 eiro.

Jau vēstīts, ka jūlija sākumā LMMDV un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja vienošanos, kas paredz modernizēt mācību procesa nodrošināšanai un dienesta viesnīcai nepieciešamās telpas, nodrošinot kvalitatīvas vidējās profesionālās kultūrizglītības pieejamību mūzikā, mākslā un dizainā.

Projekta "Profesionālās izglītības un kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" kultūrizglītības mācību vides modernizēšana" (nr.8.1.3.0/17/I/002) ietvaros tiks īstenos sekojošas aktivitātes:
1) būvprojektu izstrāde (t.sk. neatkarīga būvekspertīze) un būvdarbu autoruzraudzība;
2) mācību ēku, t.sk. dienesta viesnīcas, infrastruktūras atjaunošana: pārbūve Ausekļa ielā 11/15 un jaunbūve Alejas ielā 18/20;
3) būvuzraudzības paredzētajiem būvniecības darbiem nodrošināšana;
4) ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas profesionālās vidējās kultūrizglītības vides izveide – koncertzāles aprīkojuma iegāde;
5) projekta publicitātes nodrošināšana;
6) projekta vadība un īstenošana.