SIA "Liepājas tramvajs" plāno iesaistīties "LEO pētījumu centra" pētījumā par elektriskās bezvadu uzlādes tehnoloģijām, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

Nedēļas nogalē SIA "Liepājas tramvajs" valdes loceklis Aigars Puks tikās ar "LEO pētījumu centra" projekta vadītāju, vecāko pētnieku Aivaru Rubeni un Bezizmešu mobilitātes centra valdes priekšsēdētāju Arni Bergu, lai pārrunātu iespējamo sadarbību pētījumā "Par dinamiskas slodzes ietekmi uz līdzstrāvas elektrotīkla svārstībām brīvi segmentētā tīklā un svārstību stabilizēšanas iespējām, izmantojot buferu elementus bezvadu uzlādes jaudas modeļos, kā arī esošajā kustīgā transporta sastāvā, analizējot iespējas šādus tīklus izmantot elektrisko transporta līdzekļu, tai skaitā bezvadu uzlādes elektropadeves nodrošināšanai".

Vispārējā nozares problēma, ko paredzēts risināt šajā projektā ir – izpētīt iespējas, izmantojot bezvadu bateriju uzlādes sistēmu, izstrādāt tādu elektriskās piedziņas sistēmu, kas ļautu saglabāt tās priekšrocības, ko sniedz elektrība kā dzinējspēks (jauda, efektivitāte, zemākas izmaksas), kā arī ļautu izmantot jau esošo līdzstrāvas sabiedriskā transporta elektropadeves tīklu.

Vēlamais projekta rezultāts ietver uz iegūtajām zināšanām (datiem, metodēm un algoritmiem) izstrādātu pilsētas cikla autobusu pielietojumam derīgu demonstrācijas prototipu reālos apstākļos savienojumā ar līdzstrāvas elektropadeves tīklu.

Plānots, ka nozares pētījuma rezultātus varēs pielietot arī citi elektronikas uzņēmumi visa veida uz bezvadu enerģijas pārraidi balstītu iekārtu izstrādāšanai, taču it sevišķi tādu iekārtu, kuru pielietojums ir saistīts ar lielu jaudu enerģijas bezkontakta pārraidi attālumos, kas pārsniedz līdz šim zināmo risinājumu iespējas.

Projekta pētījumu rezultāti noderēs arī citu transporta līdzekļu ražotājiem, piemēram, elektrisko kravas pacēlāju, kravas pārvadāšanas ratiņu, elektrisko riteņkrēslu un citu ar elektrību darbināmu transporta līdzekļu bezvadu uzlādei.

Kā atzina Puks, šī pētījumu projekta rezultātā iegūtās zināšanas ir ārkārtīgi nozīmīgas Latvijas elektronikas nozarei, elektrotransporta izmantošanas attīstībai. Pozitīvu rezultātu gadījumā būtiski uzlabosies uzlādes staciju infrastruktūra, vienlaikus atbrīvojot elektroauto lietotājus no nepieciešamības ik pa laikam pievienot savu transporta līdzekli pie elektrotīkla, kas ir apgrūtinoši.

"Mēs esam gatavi kļūt par šī pētījuma partneri, un tas, manuprāt, ir tikai likumsakarīgi, ja iestājamies par elektrotransporta attīstību, kas uzlabos pilsētvides kvalitāti. Ja mūsu tramvaja kontakttīkli var tikt izmantoti bateriju uzlādes staciju izveidei, tad būsim tikai gandarīti, ja šajā projektā sniegsim arī sava uzņēmuma ieguldījumu," pauda SIA "Liepājas tramvajs" valdes loceklis.

Abpusēju līgumu plānots parakstīt jau janvāra beigās.

Patlaban pasaulē aizvien lielāka sabiedrības uzmanība tiek pievērsta videi draudzīgu tehnoloģiju attīstībai, tostarp transporta jomā.

Lai stimulētu transporta līdzekļu pāreju no fosilo enerģiju izmantojošiem uz atjaunojamo enerģiju izmantojošiem dzinējiem, it sevišķi – elektrotransportu, Eiropas Komisija 2011.gadā izdeva Balto Grāmatu ''Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu – virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu", kurā tiek paredzēts ''līdz 2030.gadam uz pusi samazināt "tradicionālās degvielas" automobiļu izmantošanu pilsētas transportā, līdz 2050.gadam pakāpeniski pārtraukt to izmantošanu pilsētās, līdz 2030.gadam lielākajos apdzīvotajos centros panākt pilsētu loģistiku praktiski bez CO2 emisijām".

Rubenis tikšanās reizē skaidrojis, ka paredzēts veikt oriģinālu pētījumu jaunu zināšanu ieguvei par līdzstrāvas tīklu svārstībām dinamiskas slodzes apstākļos un izstrādātu modeli uzlādes punktu jaudas maksimumu noteikšanai dažādos tīkla segmentos.

Bergs skaidroja, ka šobrīd daudzās pasaules pilsētās pieejamās brīvās elektrotīklu jaudas ir ierobežotas, kā dēļ bezvadu uzlādes staciju uzstādīšana pilsētu centros var būt neiespējama bez papildu ārkārtīgi lielu investīciju veikšanas elektroinfrastruktūras palielināšanai.

Šīs problēmas risinājums varētu būt pilsētās pieejamais līdzstrāvas elektropadeves tīkls, kas jau šobrīd tiek izmantots trolejbusu un tramvaju kustības nodrošināšanai. Diemžēl šis tīkls ir ļoti nestabils, un tā spriegums svārstās atkarībā no tā noslodzes, tādēļ no šī gada februāra līdz jūnijam pētnieki izvērtēs iespējas izveidot bezvadu bateriju uzlādes sistēmu, par elektroenerģijas avotu izmantojot tramvaja kontakttīklus.