2017.gada novembrī Liepājas ostā pārkrautas 810 481,52 tonnas dažādu kravu, kas ir līdz šim lielākais kravu apgrozījums viena mēneša laikā osta vēsturē, informē Liepājas SEZ.

Tas ir par gandrīz 35 procentiem vairāk, salīdzinot ar 2016.gada novembra apgrozījumu. Šogad vienpadsmit mēnešos kravu apgrozījums sasniedzis 6 milj. tonnu, kas ir par 6,7 procentiem vairāk nekā kopumā 2016. gada divpadsmit mēnešos, ziņo Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Tradicionāli Liepājas ostā lielākais kravu īpatsvars ir beramkravām. Šā gada novembrī beramkravas veidoja 651,3 tūkst. tonnas jeb 80,4 % no kopējā kravu apgrozījuma, kam sekoja ģenerālkravas – 113,9 tūkst. tonnu jeb 14 %. Lejamkravu apjoms šā gada novembrī – 45,2 tūkst. tonnu jeb 5,6 % no visām kravām. 2017.gada novembrī Liepājas ostā apkalpoti 115 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 4250 pasažieri.

Šā gada novembrī Liepājas ostā turpinājās graudaugu sezona, kas nodrošināja beramkravu grupā lielāku labības un labības produktu īpatsvaru – 409,4 tūkst. tonnu jeb 63 % no beramkravām un 50,5 % no visām kravām. Ģenerālkravu grupā stabila ir ro-ro kravu plūsma, ko nodrošina regulārā prāmja līnija Liepāja – Traveminde (Vācija), bet lejamkravu segmentā lielākā kravu grupa ir naftas produkti.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš norāda: "Liepājas osta kā graudu osta šobrīd ir nozīmīgākā Baltijas jūras reģionā, kā jau tas vēsturiski ir bijis dažādos ostas attīstības periodos, t.sk. 19. gadsimta otrajā pusē līdz ar dzelzceļa Liepāja– Romni izbūvi. Arī šogad graudaugu raža Krievijā un Kazahstānā bija ļoti laba, kas nozīmē, ka stividoriem sezona varētu būt garāka nekā citus gadus. Zināmas korekcijas lauksaimniecības kravu apstrādē ienesa lietainie un vējainie laika apstākļi, kas prasīja gan no uzņēmējiem, gan pakalpojumu sniedzējiem ļoti precīzu darba organizāciju. Sasniegtais rekordaugstais kravu apgrozījums ir tam apliecinājums."

Novembrī sasniegts rekords vienā mēnesī pārkrauto kravu tonnu apjoma ziņā – 810 tūkstoši t ( līdz šim lielākais 2012. gada decembrī – 716 800 tonnas). "Tas bija iespējams divu iemeslu dēļ – gan tāpēc, ka no gada sākuma kopā ar Liepājas ostas uzņēmējiem un "Latvijas Dzelzceļu" veicām būtiskas izmaiņas vagonu padošanas darba plānošanā un organizācijā, kas būtiski palielināja dzelzceļa mezgla jaudu, gan tas, ka izbūvējot 3 jaunas noliktavas un modernizējot esošās par vairāk kā 10% pieaugusi beramkravu uzglabāšanas kapacitāte un radīta iespēja plašākām uzglabāšanas iespējām arī citām kravu grupām", uzsver LSEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis. Jaunas noliktavas šogad ostā nodeva ekspluatācijā – "Duna", "Mols L", "Dan Store", bet šobrīd turpinās "DG Termināls" lejamkravu uzglabāšanas parka paplašināšana un "BaltEx Bulk" beramkravu noliktavu būvniecība ostas 30.piestātnē Karostas kanālā.

LSEZ pārvalde turpina arī Dzelzceļa infrastruktūras pilnveidošana un attīstības projektu "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība", kurā viena no komponentēm ir dzelzceļa infrastruktūras pilnveidošana un attīstība. LSEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis atzīst, ka dzelzceļa izbūves darbi notiek saskaņā ar laika grafiku un paredz gan Rietumu parka paplašināšanu, gan arī vēl viena dzelzceļa savienojuma izveidi ar Liepājas staciju, kas ievērojami uzlabos un paātrinās vagonu padošanu un apriti.
 
2017. gada vienpadsmit mēnešos kopumā Liepājas ostā pārkrautas 6 058 427,73 tonnas, kas ir par 17,6 % vairāk nekā gadu iepriekš, apkalpoti 1316 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 38 415 pasažieri. No janvāra līdz novembrim pārkrautas 4 472,8 tūkst. tonnas beramkravu (74%), 1149,3 tūkst. tonnas ģenerālkravu (19%), bet lejamkravu apgrozījums bija 436,2 tūkst. tonnu (7%). Šā gada vienpadsmit mēnešos pārkrauto konteineru skaits bija 3 671 TEU vienības, bet ro-ro vienību skaits – 36 402.