Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros projektā "Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība" izveidoti seši Liepājas ostas personu piekļuves punkti.

Šodien Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš un Liepājas ostas aizsardzības virsnieks Kaspars Poņemeckis parakstīja projekta nodošanas dokumentāciju. Projekta izmaksas - aptuveni 127 000 eiro.

Projekta ietvaros veica ostu komunikācijas sistēmu modernizāciju un pilnveidošanu, kas paredzēja divu Kurzemes reģiona lielāko ostu – Liepājas un Ventspils, kā arī Klaipedas ostas komunikāciju sistēmu attīstību. Liepājas ostā izveidoja sešus personu piekļuves punktus (caurlaides), Klaipēdas ostā piekļuves punktus pilnveidoja, bet Ventspils ostā veica navigācijas līdzekļu modernizāciju, ieviešot automātiskās identifikācijas sistēmas.

Kā pastāstīja Liepājas ostas aizsardzības virsnieks Kaspars Poņemeckis, osta ir stratēģiski svarīgs objekts un uztverams kā vienots kopums. Tādēļ bija svarīgi izveidot modernus personu piekļuves punktus jeb caurlaides un izveidot vienotu kontroles sistēmu. To prasa arī ES regulas Nr. 725 un 65.

Kaspars Poņemeckis arī uzsvēra, ka ieviestā vienotā sistēma ļaus palielināt ostas drošību un aizsardzību. Nākotnē iegūtā informācija sniegs precīzus datus par personu plūsmu, kas būs ļoti noderīgi iespējamajās ārkārtas situācijās.

Projekts "Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība" aizsākās 2010. gadā, kurā bez vadošā partnera – Kurzemes Plānošanas reģiona – piedalījās vēl 8 projekta partneru - Zemgales Plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Saldus novada dome, Mazeikiai rajona pašvaldība, Šauļai reģiona attīstības aģentūra, Klaipēdas osta, Liepājas osta un Ventspils brīvosta, informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.