Ar Liepājas domes pastāvīgo komiteju deputātu akceptu maksātnespējīgajai akciju sabiedrībai „Liepājas metalurgs” dota iespēja iegādāties zemesgabalu.

Uz pašvaldībai piederoša zemesgabala Brīvības ielā 92C atrodas „Liepājas metalurgam” piederošs ēku īpašums. Uzņēmums lūdzis pašvaldībai nodot šo zemesgabalu atsavināšanai, un, tā kā likums noteicis, ka ēku īpašniekam ir tiesības iegādāties valstij vai pašvaldībai piederošu zemesgabalu, kas atrodas zem ēku īpašuma, deputāti lēma nodot zemesgabalu atsavināšanai.

Pēc domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāja Māra Egmaņa ierosinājuma deputāti nolēma pieaicināt divus sertificētus vērtētājus, kas noteiktu 43694 kvadrātmetrus lielā zemesgabala cenu.

Pēc tam ēku īpašniekam būs tiesības iegādāties zemesgabalu par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus cenu, taču, ja ēku īpašnieks neizmantos pirmpirkuma tiesības, atsavināšana tiks izbeigta un tiks slēgts zemes nomas līgums.

Noteiktā atsavināšanas cena vēl būs jāapstiprina domes sēdē.