Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) Meldru/Dūņu ielas uzņēmējdarbības teritorijā, ko pašvaldība un Liepājas SEZ pārvalde izveidoja 2015.gadā, no šā gada aprīļa strādā jauna, moderna rūpnīca "Lesjofors Springs LV", bet nupat Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ar AS "UPB" līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamam īpašumam Dūņu iela 5, Liepājā uz 30 gadiem lielgabarīta dzelzsbetona konstrukciju ražošanai.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš atzīst, jebkura attīstība ir loģiska un pamatota. "Uzņēmumi, kas šeit strādā 10 un vairāk gadus ir uzaudzējuši savu jaudu, kompetenci un izveidojuši savus inženieru/ ekspertu centrus uzņēmumu iekšienē. Tas arī ir galvenais priekšnoteikums, kāpēc uzņēmumi ar pieredzi kā, piemēram, Lesjofors un UPB pārdomāti attīstās un būvē savas rūpnīcas, izmantojot arvien modernākas tehnoloģijas."
 
2019. gadā LSEZ SIA Lesjofors Springs LV" uzsāka īstenot stratēģisku ieceri par jaunas rūpnīcas būvniecību Liepājā, ko nodeva ekspluatācijā 2020. gada pavasarī. Būvprojekts īstenots viena gada laikā un izveidota divstāvu ražošanas ēka 11 342,4 m2 platībā, kā arī izbūvētas nepieciešamās inženierkomunikācijas – ūdens, kanalizācija, lietusūdens kanalizācija, elektrība, veikta teritorijas labiekārtošana, autostāvvietas izbūve.

Kā uzsver LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" valdes loceklis Ingars Jaunzems, iecere par savas rūpnīcas būvniecību bijusi jau sen. "2019. gadā, kad pieņēmām gala lēmumu, sakrita visi apstākļi – bija ļoti apgrūtinoši strādāt, jo uzņēmums atradās sešās dažādās ēkās, bija pieejams finansējums, bija izdevīga vieta rūpnīcas būvniecībai, nosacījumi un nodokļu politika". Jaunās rūpnīcas izveidē uzņēmums investēja līdz 6,5 milj. eiro, izmantojot Liepājas SEZ piedāvātos atbalsta instrumentus būvniecībai un modernām tehnoloģijām.

Līdz ar jaunās rūpnīcas izbūvi, LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" turpina modernizēt ražošanas procesu, kas prasa arvien jaunas zināšanas un prasmes darbiniekiem, apkalpojot modernās iekārtas. Uzņēmumā ir spēcīga inženieru komanda, kas izstrādā un ievieš jaunus produktus no idejas līdz gatavam produktam, atbilstoši klientu vēlmēm.

Uzņēmumu grupa "Lesjofors" ir vadošais atsperu ražotājs pasaulē un 2003. gadā, izvērtējot uzņēmējdarbības vide priekšrocības un ostas klātesamību, izveidoja savu ražotni Liepājā. LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" ir lielākais un modernākais atsperu ražošanas uzņēmums Baltijas valstīs un nodarbojas ar atsperu, gāzes amortizatoru un štancētu detaļu ražošanu, kā arī izplata "LEesjofors" grupas ražoto produkciju.


Jaunu ražotni būvēs arī AS "UPB"

Turpat blakus jaunu, modernu ražotni plāno būvēt AS "UPB". Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ar AS "UPB" līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamam īpašumam Dūņu iela 5, Liepājā uz 30 gadiem, lai īstenotu lielgabarīta dzelzsbetona konstrukciju ražotnes būvprojektu.


Iznomātajā zemesgabalā plānots izveidot jaunu dzelzsbetona konstrukciju ražošanas rūpnīcu kompleksu, kurā AS "UPB" meitas uzņēmums SIA "Dzelzsbetons MB" veiktu savu saimniecisko darbību. Ražošanas kompleksa realizācijai nepieciešama plaša teritorija līdz ar to tika apvienoti trīs zemesgabali: Dūņu iela 3, Dūņu iela 5 un Dūņu iela 9 ar kopējo adresi Dūņu iela 5. AS "UPB" būvniecības ieceri skaidro ar nepieciešamību pēc jaunām un mūsdienu prasībām atbilstošām  ražošanas  platībām, jo nepārtraukti tiek strādāts pie jauno produktu attīstības, paplašinot tirgus ģeogrāfiju, kā arī pakāpeniski pieaug ražoto būvkonstrukciju gabarīti un paaugstinās vizuālas, tehniskās un kvalitātes prasības.

Vēl pirms sešiem gadiem teritorija Meldru/Dūņu ielā auga niedres un pletās purvs, ielu vietā bija dubļaini, bedraini ceļi un bija grūti piebraukt, nebija gājēju celiņu un apgaismojuma. Kā atzīst Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, ņemot vērā uzņēmēju ieteikumus un diversificējot riskus, pašvaldība uzņēmās zināmus riskus vienlaikus attīstot uzņēmējdarbības teritorijas vairākās pilsētas daļās – gan Karostā, gan Meldru/Dūņu ielā blakus jau tolaik bankrotējošā Liepājas metalurga teritorijai. "Šodien redzam reālus augļus – kompānija Lesjofors, kas nodarbina vairāk nekā 150 liepājnieku, attīsta ražošanu un veido paraugu, kādām jābūt videi draudzīgām ražotnēm topošajā zaļākajā industriālajā parkā Liepājā."

Meldru/Dūņu ielas industriālās teritorijas attīstība nākotne būs saistīta ar "Liepājas industriālo parku", ko atbilstoši 2018. gadā noslēgtajam nodomu protokolam un pirkuma līguma Liepājas SEZ pārvalde attīsta uzņēmuma "Liepājas metalurgs" bijušajā teritorijā, rēķinoties ar Liepājas ezera tuvumu un pilsētas iedzīvotāju vajadzībām un vidi. Tas plānots kā zaļākais industriālais parks Baltijā un varbūt pat visā Eiropā, kurā veidotos un strādātu moderni, tehnoloģiski augsti attīstīti uzņēmumi.

Liepājas SEZ pārvalde ir pārliecināta, ka katrs jauns uzņēmums ir kā satelīts, kas raida neredzamu signālu un pievilina jaunus uzņēmumus Liepājai, kurai ir ideāls ģeogrāfiskais novietojums, osta, lidosta, dzelzceļš un cita veida infrastruktūra, tāpēc pilsētai un SEZ pārvaldei ir jāturpina darbs pie jaunu industriālu teritoriju attīstības, tādējādi palielinot darba vietu skaitu un uzlabojot visas valsts ekonomiskos rādītājus.

Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis atgādina, ka Liepājas SEZ pārvalde pirms vairāk nekā trīs gadiem solīja Liepājā četru gadu laikā jāuzbūvēt 10 jaunas rūpnīcas. "Šobrīd šis līgumu skaits jau ir vairāk nekā 10. 11 rūpnīcas ir vai nu jau uzbūvētas vai tiek būvētas. Šis skaits – 10 ir pārsniegts un solījums izpildīts."

Liepājas pašvaldība un SEZ pārvalde mērķtiecīgi pilsētā attīsta jaunas industriālas teritorijas, kas piesaista ārvalstu un pašmāju investorus, kuri tur būvē savas ražotnes un rada jaunas darba vietas, vienlaikus izmantojot tās priekšrocības, ko nodrošina Liepājas ģeogrāfiski izdevīgā vieta un transporta pieslēgumi t.sk. osta un prāmja satiksme. Nupat prāmja operators "Stena Line" paplašināja savu ģeogrāfiju un turpmāk vienu reizi nedēļā prāmja līnijas maršrutā Liepāja– Traveminde Vācijā iekļauta arī Karslkrūna Zviedrijā. Skandināvijas virziens ir interesants gan LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV", gan AS "UPB", gan citiem uzņēmumiem.