Ar Liepājas SEZ valdes 11.decembra lēmumu tiks slēgts līgums ar SIA "Konstruktionsgruppe Bauen Latvija" par ostas dzelzceļa pievadceļu projekta izstrādi.

12.septembrī  SEZ pārvaldes iepirkuma komisija izsludināja iepirkuma "Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde" procedūru,  bet 15.novembrī komisija pieņēma lēmumu piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA "Konstruktionsgruppe Bauen Latvija".

Izvērtējot komisijas lēmumu un pamatojoties uz  normatīvajiem dokumentiem, SEZ valde nolēmusi uzdot pārvaldes izpildaparātam noslēgt ar SIA "Konstruktionsgruppe Bauen Latvija" līgumu "Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde" par piedāvāto zemāko kopējo līgumcenu 145 980 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Jau vēstīts, ka SEZ valde lēmusi par 1,9 milj.eiro aizdevuma ņemšanu, lai līdzfinansētu 6,3 miljonus vērto ES Kohēzijas fonda projektu "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība", kura sastāvdaļa ir arī "Konstruktionsgruppe Bauen Latvija" izstrādājamais ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekts.