Privatizācijas aģentūras valde nolēmusi rīkot izsoli nekustamajam īpašumam labā vietā pilsētā ar adresi Kūrmājas prospekts 22. Unikālā objekta novērtējums ir 75 700 latu.

Nekustamo īpašu Zemesgrāmatā ierakstīja 2002.gadā uz Finanšu ministrijas vārda. Šā gada 12.jūnijā no akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" to pārņēma Privatizācijas aģentūra, kas nolēmu to nodot izsolē 2013.gada 18.janvārī. Objekts sastāv no zemesgabala ar platību 3295 kvadrātmetri un 1881.gadā celtas divstāvu ēkas 1013,3 kvadrātmetru platībā. Pašvaldības noteiktais zemesgabala izmantošanas mērķis privatizācijai ir komercdarbības  objektu apbūve. Objekts atrodas Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā. 131 gadu vecais nams ir visai sliktā stāvoklī, ko savā vērtējumā norādījusi arī Privatizācijas aģentūra, jo no 75 700 latu objekta cenas apbūves cena ir 9800 latu, bet zemesgabala (centrā, netālu no jūras) – 65 900 latu.

Kā informē vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš, pagājušā gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados tā kā dzīvojamā māja ar izīrējamiem apartamentiem Liepājas dūņu sanatorijas peldviesiem piederējusi A. Grīnbergam. 1935.gadā tā pārdota, un nākamais īpašnieks bijis baltvācietis O. Rudbahs. 1939. gada oktobrī sakarā ar vācu tautības personu izceļošanas likumu māju pārņēma Latvijas Kredītbanka. 1940.gada beigās nodota PSRS Baltijas flotes virsnieku ģimeņu kopmītnei.

Tā tas bija arī pēc 2. pasaules kara, līdz 1950.gadam. Tad tur bija LPSR Veselības aizsardzības ministrijas Liepājas dzemdību nama ginekoloģiskā nodaļa, arī abortu māja. Astoņdesmito gadu sākumā – Liepājas Narkoloģiskās slimnīcas filiāle, alkoholiķu nepiespiedu ārstniecības iestāde. Viena no pirmajām vietām LPSR, kur tika dibināta un darbojās anonīmo alkoholiķu kustība.

 Arī pēc valsts neatkarības atjaunošanas profils saglabājās, jo tur atradās Liepājas Narkoloģiskā slimnīca. Līdz šim brīdim ilgus gadus stāvējusi tukša un nekurināta. Tas jūtami bojājis ēkas stāvokli.