Liepājas valstspilsētas pašvaldība izsludina pieteikšanos mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursam 2023.gadam, aicinot komersantus pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai savu ideju īstenošanai. Pieteikties konkursam var līdz 24.aprīlim, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

2023. gada konkursā tiek aicināti pieteikties komersanti, kuru projekti veicina jaunu inovatīvu produktu un pakalpojumu veidošanu, radot pievienoto vērtību, kas veicinātu Liepājas ekonomisko attīstību; rada jaunas darba vietas vai palielina esošo darbinieku ienākumus; veicina Liepājas komersantu ražoto produktu un sniegto pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību; veicina starpnozaru sadarbības projektu īstenošanu. Ņemot vērā faktu, ka pašvaldība ir piesaistījusi Eiropas Savienības fondu līdzekļus degradētas teritorijas revitalizācijā Vētru ielā, pielāgojot šo teritoriju uzņēmējdarbības attīstībai, 2023. gadā komersanti tiek īpaši aicināti realizēt savas ieceres šajā teritorijā (Klaipēdas ielas 138 lokālplānojuma teritorijas divi zemesgabali 10 190 kvadrātmetru platībā), paredzot atbalsta līdzfinansējumu līdz 50 000 eiro.

Drīzumā tiks izsludināta nomas tiesību izsole zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, kur paredzēta tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas vietu ierīkošana, novietojot tajā īslaicīgas lietošanas būves. Pieteikties izsolei varēs līdz 3. maija plkst. 12.00. Izsoles noteikumi būs pieejami pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā Iepirkumi un izsoles.

Pretendējot uz konkursu, vienam projektam pieļaujamais minimālais līdzfinansējuma apmērs ir 2 500 eiro, bet maksimāli pieļaujamais līdzfinansējums – 10 000 eiro. Ja projekts tiek realizēts Vētru ielā, tad maksimāli pieļaujamais līdzfinansējums ir 50 000 eiro. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējuma apmērs noteikts līdz 50% no projekta pieteikumā norādītā kopējā projekta budžeta.

Kopējais mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa budžets ir 100 000 eiro, no kuriem 50 000 eiro paredzēti komercdarbības attīstībai teritorijā Vētru ielā.

Pieteikumi konkursam jāiesniedz elektroniski līdz 24. aprīlim vienotajā pieteikumu sistēmā: pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/akhDZXJtYVNlZEFPc1QweWtRNmp6QT09/

Pieteikumi.liepaja.lv sistēmā nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Konkursa nolikums pieejams pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā Pašvaldības sniegtās līdzfinansējuma iespējas.

2022. gada mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa tika iesniegti 13 projekti, no tiem atbalstīti deviņi, piešķirot kopējo pašvaldības līdzfinansējumu 84 400 eiro apmērā.

Papildu informācija, sazinoties ar Liepājas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes Ekonomikas un stratēģiskās plānošanas nodaļa vadītāju Arni Vītolu, tālrunis: 63 404 726, e-pasts: arnis.vitols@liepaja.lv.