SIA "Capitalix MR", kurš maijā jau uzvarēja pašvaldības Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursā, iegūstos 50 000 eiro atbalstu savam projektam – komercdarbības attīstībai Vētru ielā (Digitālā ciemata izveide Liepājas digitālo tehnoloģiju kopienai), kļuvis par uzvarētāju arī izsolē (vienlaikus arī izsoles vienīgais dalībnieks) par nekustamā īpašuma – zemes gabala 10 190 m2 platībā – Klaipēdas ielā 138 nomas tiesībām.


Šo teritoriju SIA "Capitalix MR" ieguvis nomā uz pieciem gadiem par nomas maksu 3200 eiro gadā.


Deputāti pastāvīgajās komitejā aizvadītajā nedēļā jau apstiprināja izsoles rezultātu, šonedēļ lēmums vēl jāpieņem domes sēdē.


SIA "Capitalix MR" īpašniece ir Liene Minkeviča, Digitālā ciemata ("Tech Village") projekta attīstītājs – Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes nodaļas vadītājs Ralfs Minkevičs.


SIA "Capitalix MR" prezentācijā teikts, ka projekta mērķis ir "veicināt tehnoloģiju ietilpīgu produktu un pakalpojumu izveidi un attīstību Liepājā".


Projekta aktivitātēs plānots iesaistīt digitālās transformācijas atbalsta organizācijas un citus digitālo tehnoloģiju kopienu dalībniekus. Projekta laikā plānots izveidot infrastruktūru un vidi, kas ļautu sekmīgi attīstīties digitālo produktu un pakalpojumu attīstītājiem – uzņēmumiem, tādējādi radot Liepājā jaunas darba vietas.


Vienlaicīgi uzņēmums attīstīs savus sniegtos pakalpojumus.


Projektā paredzēts, ka digitālajā ciematā varētu darboties arī SIA "Capitalix MR" partneri – Liepājas viesmīlības, ēdināšanas vai aktīvās atpūtas komersanti. Dalībai projektā interesi izrādījuši vairāki Liepājā strādājoši uzņēmumi, tostarp SIA "InPass", SIA "Tolik Corp", SIA "BirgerMind", Eiropas Digitāto inovāciju centrs.Digitālā ciemata izveide un attīstība
Teritorijā plānots izvietot vismaz divas moduļa būves (ofisa ēkas), ar laiku digitālo ciematu līdz septiņām moduļu būvēm.


Plānotas vismaz 200 000 eiro nefinanšu investīcijas un vismaz septiņas jaunas darba vietas.


Projekta budžets tiek lēsts 114 500 eiro apmērā, no kā pašu ieguldījums 64 500 eiro (piecu gadu laikā papildus vismaz 150 000 eiro).


Projekta attīstītājs cer pabeigt dokumentu kārtošanu šā gada augustā. Līdz gada beigām plānots uzstādīt moduļu būves, bet līdz nākamā gada februāra beigām – labiekārtot ciematu un noslēgt projektu, turpmāk paplašinot ciematu un attīstot projektu tālāk.


Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka martā uzņēmēji tika aicināti piedalīties nomas tiesību izsolē daļai no teritorijas Klaipēdas ielā 138 (divi zemesgabali 10 190 m2 platībā), kas atrodas Vētru ielas pusē un kurā paredzēta tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas vietu ierīkošana, novietojot tajā īslaicīgas lietošanas būves.


Pretendentu atlase notika divās kārtās. Pirmajā, atbilstoši izsoles noteikumos noteiktajiem īpašajiem apbūves noteikumiem, tika vērtētas izsoles dalībnieku iesniegtās perspektīvā objekta izvietojuma vizualizācijas. Savukārt izsoles otrajā kārtā tika izsolīta nomas tiesības maksa.


Paralēli izsolei pašvaldība izsludināja Mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursu 2023. gadam. Ņemot vērā to, ka pašvaldība ir piesaistījusi Eiropas Savienības fondu līdzekļus degradētas teritorijas revitalizācijai Vētru ielā/Klaipēdas ielā 138, pielāgojot šo teritoriju uzņēmējdarbības attīstībai, pašvaldība komersantus īpaši aicināja realizēt savas ieceres šajā teritorijā, šim mērķim paredzot atbalsta līdzfinansējumu līdz 50 000 eiro.