Deputāti pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejas sēdē 8.martā pieņēma lēmumu attiekties no pirmpirkuma tiesībām uz desmit īpašumiem.

Lēmums pieņemts, izskatot laika posmā no 2018.gada 1.februāra līdz 2018.gada 2.martam pašvaldībā reģistrētos nekustamo īpašumu pirkumu – pārdevumu līgumus.

Deputāti pieņēma zināšanai atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

Ganību iela 186, sastāvoša no zemesgabala 609 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 150 000 eiro;

Durbes iela 28, sastāvoša no zemesgabala 831 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 2500 eiro;

Zaķu iela 24, sastāvoša no zemesgabala 744 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, kā arī saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 63 000 eiro;

Grīzupes iela 25, sastāvoša no zemesgabala 726 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 2000 eiro;

Ezerlīču iela 4, sastāvoša no zemesgabala 3686 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 16 500 eiro;

Lācplēša iela 46, sastāvoša no zemesgabala 874 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 20 000 eiro;

Papes iela 6A, sastāvoša no zemesgabala 619 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku, kā arī divas palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 62 000 eiro;

Siļķu iela 5, sastāvoša no zemesgabala 406 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 6000 eiro;

Kapsēdes iela 3A, sastāvoša no zemesgabala 20351 m2 kopplatībā un uz tā atrodošām deviņām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 125 000 eiro;

Baterijas iela 24, sastāvoša no zemesgabala 411 m2 kopplatībā un uz tā atrodošām trīs būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 30 000 eiro.