Ar Ivaru "Romas" kafeinīcā dzerot smaržīgu ruma kokteili, pārrunājām, mūsuprāt, visspilgtāko notikumu Liepājas jaunajā domē.

Atšķirībā no citus gadu jaunievēlētajām domes pirmajām sēdēm, šogad mūs pārsteidza garīdznieku kuplais skaits tajā. Iespaidīgi bija arī Dievnamu zvani pēc Gunāra Ansiņa ievēlēšanas domes prieksēža amatā.

Mūsuprāt, kuplais garīdznieku skaits Augstajā namā liecināja par garīgo tēvu pamatotām bažām par jaunā mēra morālo noturību pret netradicionālām vērtībām sabiedrībā, tajā skaitā ģimeni. Tostarp, vai Gunāra laikā virs domes ēkas īpašās dienās netiks uzvilkts, piemēram, varavīšņotais praida karogs.

Mūsuprāt, garīdznieku bažām varētu būt zināms pamats. Jo mūsu tagadējais mērs pēc savas esības un izgītības ir "zaļais", kas Dieva pasauli uztver kopsakarībās. Gunārs kā maģistrs vides zinātnē un pārvaldē noteikti laboratorijas darbos Liepājas Universitātē docentes Ineses Eisteres vadībā kādreiz ir pētījis dabīgo pļavu augu dažādību un to noslieces uz mutācijām vienā pļavas kvadrātmetrā. Piemāram, raspodiņi, pļavas auzene, ciesa un tatāru griķi, augot cieši blakus, savstarēji pārņem botāniskās īpašības un evolucionē. Un šai Darvina aprakstītajai dabas parādībai var VILKT vai NEVILKT paralēles ar cilvēku sabiedrību.