Komentējot trešdien, 8. jūlijā, parakstīto sadarbības memorandu par konsorcija izveidi starp trim Latvijas universitātēm – Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), Liepājas Universitāti (LiepU) un Daugavpils Universitāti (DU), kā arī Izglītības un zinātnes ministriju, Zemkopības ministriju, Liepājas, Jelgavas un Daugavpils pilsētu domēm, Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis saka:

"Sadarbības memoranda parakstīšana un universitāšu konsorcija izveide ir tikai sākuma solis tam, lai universitātes Liepājā, Daugavpilī un Jelgavā stiprinātu savas līdzšinējās studiju programmas un izveidotu jaunas, kopīgi strādātu zinātnes vārdā un nestu mūsu pilsētu un valsts vārdu pasaulē.

Izglītība ir pārmaiņu instruments, nevis fiksēts un nemainīgs mērķis laikā – tas ir darba process, kuram jābūt izaicinošam, tālredzīgam un nepārtrauktam. Izglītība ir sabiedrības dvēsele, tieši tāpēc mūsu misija ir kopīgi parūpēties par augstas izglītības kvalitātes un tai pakļaujošas vides nodrošināšanu Latvijā – esmu guvis pārliecību, ka šo mērķi varam realizēt, sadarbojoties komandā."