Lielās Talkas ietvaros savāktas, un atkritumu poligonā "Ķīvītes" nogādātas kopumā 215 tonnas atkritumu. Lielākā tiesa atkritumu- 132 tonnas, ievestas no Liepājas pilsētas.

Liepājas reģionā savākto Lielās Talkas atkritumu daudzums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir faktiski līdzvērtīgs. 2015.gadā "Ķīvītēs" tika ievestas 220 tonnas Lielās talkas atkritumu, informē "Liepājas RAS" sabiedrisko attiecību speciālists Viktors Birze.

Lielā Talka šajā gadā norisinājās 23.aprīlī, bet tās laikā Liepājā un citās tuvējās pašvaldībās savāktos atkritumus poligonā "Ķīvītes" turpināja ievest līdz 30.aprīlim. Par talkas atkritumiem tika uzskatīti tie atkritumi, kas tika savākti kādā no ar vietējām pašvaldībām saskaņotajās talkošanas vietām. Liepājas pilsētā tādu šogad bija 19.

Poligonā "Ķīvītes" šā gada talkas dienā, salīdzinot ar iepriekšējām talkām, tika novērota lielāka to privātpersonu aktivitāte, kas savas aktivitātes nav īpaši pieteikuši, bet atkritumus uz poligonu atgādājuši ar privātajiem transporta līdzekļiem, izmantojot "Ķīvītēs" atrodošos šķiroto atkritumu laukumu.