16.maijā tiešsaistes platformā ZOOM Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) komanda aprobēja pirmās pedagogu neformālas tālākizglītības programmas Norvēģijas partneriem un pedagogiem no "Jaermuseet" reģionālā muzeja Norvēģijā, informē ZIIC projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

Projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” ietvaros gan tehnoloģiju koprades telpā Autoru ielā 4/6, gan Dabas mājā tiek izstrādātas neformālās pedagogu tālākizglītības mācības, kuras līdz 2023.gada vasarai norisināsies trīs reizes. Programmu aprobācija abās koprades telpās ir pēctecība pieredzes apmaiņas braucieniem uz Norvēģiju. ZIIC izstrādātās mācības ir nozīmīgas, lai pedagogi spētu motivēt mūsdienu jauniešus izvēlēties karjeru STEM un vides zinātņu jomās, kā arī attīstīt ekoloģiskāku, ilgtspējīgāku pasaules skatījumu.

Sadarbībā ar Liepājas Universitātes ekspertiem, aizvadītas pedagogu mācības tehnoloģiju koprades telpā par digitālo ražošanu izglītībā. Divu stundu laikā norvēģu partneri no "Jaermuseet" reģionālā muzeja iepazinās ar ZIIC plānoto Fab Lab konceptu un to, kā tajā ietvertās tehnoloģijas iespējams izmantot izglītības procesā, uzsvaru liekot ne tikai uz iekārtu darbības principu, bet arī uz reālu pielietojumu izglītības satura kontekstā. Iegūtā ekspertu analīze un atgriezeniskā saite ļauj pilnveidot mācību saturu, lai jau augustā īstenotās programmas būtu kvalitatīvas un ar pievienoto vērtību.

Savukārt, Dabas mājā attīstītas pedagogu mācības “Ekotehnoloģija vides zinātnes mācību procesa pilnveidei”, kuras ietver dažādas metodes par ekotehnoloģisko mācību pieeju. Papildus Liepājas Universitātes Dabas zinātņu laborante un lektore Sintija Ozoliņa iedvesmoja pedagogus ar aļģu pārstrādes demonstrācijām. Pedagogu mācībās būs iespēja praktiski darboties un izgatavot dažādus alternatīvos materiālus.

Projektu  “Inovāciju  centra  attīstība  Liepājas  pilsētā” ietvaros finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas  grantu  programma  “Pētniecība  un izglītība”. Tā  kopējās  izmaksas  ir  986  049  eiro,  no  kurām  754  327,40  eiro  ir  Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro  Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  līdzfinansējums.