Ekspluatācijā nodots jauns bērnu rotaļlaukums Zaļās birzes mikrorajonā Aisteres ielā 1, Liepājā. Rotaļu laukumā uzstādītās daudzfunkcionālas iekārtas, kas piemērotas dažādu vecumu bērniem, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Rotaļu laukumā uzstādītās daudzfunkcionālās iekārtas attīsta bērnu rāpšanās un balansēšanas prasmes, ķermeņa kustību daudzveidību, stiprina roku un kāju izturību.

Rotaļu komplekss Aisteres ielā 1 ir veidots atbilstoši tematikai "Mežs". Uzstādīti dažādi kāpelēšanas elementi, spēļu mājas ar slidkalniņiem, šūpoles ar zīdaiņu krēsliņu un parasto sēdekli, atsperes šūpoles, lapu pakāpienu celiņš, skudru pūznis u.c.

Rotaļu laukuma segumā iestrādāti alfabēta burti, savukārt uz informatīvās caurspīdīgās kāpšanas sienas bērni var iepazīties ar informāciju par pļavā un mežā sastopamiem augiem.

Papildus rotaļu iekārtām laukumā uzstādīts informācijas stends ar iekārtu un laukuma lietošanas noteikumiem, atkritumu urnas, soliņi, velonovietnes.

Laukuma elementu risinājumi, segumi, materiāli, stiprinājumi un pārklājumi izvēlēti tā, lai tie būtu droši pret vandāļiem, pret apzīmēšanu, lai tos būtu viegli uzturēt vai remontēt. Visi elementi atbilst drošības sertifikātu prasībām.

Kopējās bērnu rotaļu laukuma ierīkošanas izmaksas Aisteres ielā 1 ir 39 252,60 eiro (bez PVN), to tehniski izveidojis un uzstādījis SIA "Fixman".

Kopskaitā Liepājā šobrīd ir 17 pašvaldības izveidoti un uzturēti rotaļu laukumi.

2022.gadā ar jaunām iekārtām plānots papildināt rotaļu laukumu Vērgales ielā 3.