Lai gan kafejnīcas "Red Sun Buffet" īpašnieki pārsūdzējuši viņiem piespriesto sodu par terases izbūvi, VUGD paliek pie savas taisnības.

Terase izbūvēta, saskaņojot skici ar Būvvaldi un visām atbildīgajām instancēm, iepriekš portālam sacīja viens no "Bufetes" īpašniekiem Mareks Alberts. Tomēr VUGD Liepājas 1.daļa izdeva rīkojumu par sodu kafejnīcas īpašniecei SIA "RSB" – 255 eiro.

Šo rīkojumu SIA "RBS" ir pārsūdzējusi, jo uzskata, ka terase nav šķērslis.

Taču, sazinoties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšnieci Viktoriju Gribusti, irliepaja.lv noskaidroja, ka sods tiek atzīts par pareizu.

Lūk, kas teikts VUGD sniegtajā atbildē:
"Pasta ielā Liepājā kafejnīcas "Red Sun Buffet" izvietotā terase ierobežo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) iespējas nepieciešamības gadījumā operatīvi un bez traucēkļiem nokļūt līdz negadījuma vietai, jo to izbūvējot nav ievērots noteiktais caurbrauktuvju platums, tādējādi liedzot iespēju operatīvajai tehnikai izbraukt cauri ielai.

Spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka, ka ceļi un piebrauktuves pie ēkām vai būvēm ir jāuztur tā, lai netiktu ierobežota teritorija un traucēta ugunsdzēsības automobiļu piekļuve pie ēkām vai būvēm (MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 22.punkts un 26.3 apakšpunkts). Līdztekus ir noteikts, ka ugunsdzēsības tehnikai paredzēto piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums ir vismaz 3,5 metri. (MK noteikumu Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 2015-15 "Būvju ugunsdrošība"" 37.punkts)

Pirms terases izbūvēšanas Pasta ielā, kafejnīcas īpašnieki vērsās pie VUGD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas komandiera R.Andrijauska uz konsultāciju un mutiski viņam izklāstīja savu ieceri par terases izbūvi, minot, ka šāda viņu rīcība netraucētu VUGD autotransportam caurbraukt ielu, jo attālums no terases līdz pretējās ēkas sienai paliktu 4 metri, kas atbilst normatīvajos aktos atļautajam, tomēr netika iesniegts vai uzrādīts nekāds ilustratīvs materiāls par to, kā vizuāli izskatīsies iela pēc terases izbūves.

Šā gada jūlijā, saņemot 15 iedzīvotāju parakstītu sūdzību par to, ka Pasta ielā izveidotā terase rada iespējamu apdraudējumu nesaņemt savlaicīgu palīdzību no VUGD, tika veikta ugunsdrošības pārbaude, kurā secināts, ka izbūvējot terasi nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošinājuma prasības, jo samazināts ielas caurbrauktuves platums un ierīkots šķērslis, kas traucē ugunsdzēsības automobiļiem piekļūt pie ēkām vai būvēm.

Pārbaudes akts ar konstatētajiem pārkāpumiem un novēršanas termiņiem tika izsniegts kafejnīcas "Red Sun Buffet" īpašniekiem, tomēr noteiktajos termiņos pārkāpumi netika novērsti, par ko arī tika piemērots 255 eiro sods.

Norādām, ka konkrētās kafejnīcas īpašnieki netika sodīti par to, ka uz gājēju ielas izbūvējuši terasi, bet gan par to, ka izbūvētā terase būtiski traucē ugunsdzēsības tehnikas iespēju operatīvi nokļūt līdz notikuma vietai gadījumos, kad būtu jāšķērso vai jāpiekļūst Pasta iela."

Piebildīsim, ka Liepājā ir vēl vismaz trīs gājēju ielas, un, piemēram, Tirgoņu ielā, var iebraukt tikai no viena gala, Pasta ielā, kur atrodas minētā terase – no abiem, turklāt, kā apliecināja kafejnīcas īpašnieks, ja nepieciešams, VUGD transports terasei var braukt pāri.