Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) 2016.gada gada pirmajā pusgadā saskaņā ar izstrādāto plānu kopumā pārbaudījis 400 objektu visā Latvijā, arī Liepājā.

No pārbaudītajiem objektiem 57% jeb 228 ir teicamā vai labā stāvoklī, savukārt 43% nav droši ekspluatācijā. Sešos gadījumos pieņemts lēmums par objektu pilnīgu vai daļēju slēgšanu.

Liepājā 2016. gadā ir pārbaudīti 3 objekti. Tie ir Jūras iela 25/29 (biroju ēka), Graudu iela 50 (administratīvā ēka), Rīgas iela 71 (dzelzceļa stacija). Skalā no 0 līdz 3 visiem šiem trim mūsu pilsētā pārbaudītiem objektiem novērtējums ir "1". Tas nozīmē, ka ēka ir labā stāvoklī,droša, bet tai ir atsevišķi trūkumi, kas neietekmē tās drošumu.

Jau gadu www.bvkb.gov.lv  ir izveidota un ikvienam pieejama digitālā karte, kurā atzīmēti visi publisko ēku ekspluatācijas pārbaužu rezultāti, lai ikviens varētu iepazīties ar biroja veiktā darba rezultātiem. Tajā redzams, ka šobrīd vienīgā no pārbaudītajām ēkām sliktā stāvoklī ir Liepājas BJC struktūrvienība "Vaduguns" Kungu ielā 7. Tai pieškirts vērtējums 2. Un divnieks pēc BVKB klasifikācijas nozīmē: "Sliktā stāvoklī/Drošība jāuzlabo, ēkai konstatēti trūkumi, kas ietekmē tās drošumu. Ēkas īpašniekam jānovērš konstatētie trūkumi un jāziņo par to BVKB!"

Jau šā gada martā portāls rakstīja, ka BVKB būvinspektors veica ekspluatācijas uzraudzības pārbaudi biroju ēkā "Gallery" Jūras ielā 25/29, Liepājā. Būvinspektors pārliecinājās par ēkas atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Līdz tam BVKB būvinspektoriem nebija izdevies tur iekļūt, lai pārliecinātos par ēkas ekspluatācijas drošumu, informēja birojs.

Iemesls – nesaprašanās ar ēkas īpašnieku Juri Aizezeru par tās piekritību BVKB kompetencei un pārbaudes veikšanas kārtību. Kā portālam precizēja biroja pārstāve Inese Auniņa, īpašnieks uzskatīja, ka Jūras iela 25/29 nav tādā publisko ēku kategorijā, kurā birojam būtu jāveic pārbaude. Diskusijas rezultātā Aizezeru izdevies pārliecināt. Viņš inspektorus ēkā nelaida kopš pagājušā gada vasaras.

Domstarpības tika novērstas un veikta pārbaude, kurā secināts, ka ēka ir droša, tādējādi mainīts arī ēkas novērtējums Biroja interaktīvajā kartē mājaslapā www.bvkb.gov.lv