Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) un pirms tam arī VUGD norādes par ēkas drošības uzlabošanu, "First Labels" jau sācis īstenot.

Sazinoties ar biroju, irliepaja.lv saņēma BVKB Kontroles departamenta direktora Māra Demmes atbildi: "BVKB pirmreizējo ēkas Pļavu ielā 17, kurā atrodas Kurzemes biznesa inkubators un "Liepājas papīra" meitasuzņēmums "First Labels", pārbaudi veica pērnā gada decembrī. Pēc pārbaudes, izvērtējot apsekošanas rezultātus un lietas materiālus, birojs konstatējis, ka ēkas 1996.gada inventarizācijas lieta neatbilst faktiskajai situācijai. Dokumentācijā norādīts, ka objekts pēc tā lietošanas veida ir rūpnieciskās ražošanas ēka, kas nav paredzēta publiskas funkcijas nodrošināšanai. Pārbaudē konstatēts, ka visos trīs ēkas stāvos ir veikta telpu pārplānošana un izbūvētas jaunas starpsienas, ierīkoti darba kabineti un mainīts telpu lietošanas veids.

Par minētajiem būvdarbiem un telpu lietošanas veida maiņu Liepājas pilsētas būvvaldē atbilstoša dokumentācija nav pieejama. Bīstamība netika konstatēta. Tomēr, ņemot vērā patvaļīgo būvniecību, BVKB ēkas īpašniekam noteicis termiņu līdz 2018.gada 20.janvārim iesniegt BVKB atbilstošu būvniecības dokumentāciju".

"First Labels" direktors Normunds Jansons irliepaja.lv atzina, ka uzņēmums ņēmis vērā visus izteiktos aizrādījumus, bet situācija nav tik vienkārša.

"Kad uzsākām vecās ražošanas ēkas pārveidi, konsultējāmies ar pilsētas būvvaldi, kas mums paskaidroja, ka būvprojekts nav nepieciešams, ja netiek mainītas nesošās konstrukcijas, un tikai iebūvē rīģipša starpsienas. 600 m2 lielās telpas mums vairs nebija vajadzīgas, tāpēc ar rīģipša un stikla starpsienām sadalījām tās mazākās, katrā stāvā iekārtojot ap desmit atsevišķas telpas, kuras izmantojam gan ražošanai, gan ofisiem."

BVKB prasības cerot pabeigt līdz noteiktajam termiņam.

"Ātrāk, iespējams, nevarēsim, jo, izrādās, šobrīd arhitekti ir ļoti aizņemti – gaidām, kad varēs pieslēgties, solīja, ka septembrī."

Pirms BVKB pārbaudes, jūnija pirmajā dienā, uzņēmumu jau apciemojuši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvji, kas arī snieguši atzinumu ar 13 punktiem, kas ēkā ir jāuzlabo vai jāmaina.

"Septiņus no šiem punktiem jau esam izpildījuši, ieskaitot lifta izbūvēšanu," pastāstīja Jansons, ko esot sen jau plānojuši, un pārbaude tikai pasteidzinājusi.

Ar pārējām norādēm uzņēmums arī ir gatavs tikt galā līdz noteiktajam termiņam – nākamā gada janvārim.

Portāls jau rakstīja, ka pērn jūlijā Liepājā bija tikai viena nedroša ēka, bet tagad jau ir trīs, kas atzītas par bīstamām un piecas – nedrošas.

Par nedrošām Liepājā atzītas Pasta 4 (Pasta nams), Vecā Ostmala 54 (Muitas māja) un Uliha 44, kurā telpas nomā arī Komunālā pārvalde.

Savukārt drošība jāuzlabo ēkām Tiesu ielā 5, Republikas ielā 5, Kungu ielā 2, Kungu ielā 7 un Pļavu ielā 17.

Pēc Demmes sacītā, BVKB pirmreizējo ēkas Vecajā Ostmala 54 (Muitas māja) pārbaudi veica 7.jūnijā.

"Pēc ekspluatācijas pārbaudes veikšanas, izvērtējot apsekošanas rezultātus un lietas materiālus, BVKB konstatēja, ka ir atslēgta daļa no inženierkomunikācijām, demontēti apkures sistēmas sildelementi, daļa sanitāro mezglu aprīkojuma, vietām demontētas elektroinstalācijas, izrauti kabeļi un ir bojājumi jumta segumā, līdz ar to secināms, ka ēka nav izmantojama kā publiska būve".

17.jūlijā BVKB ēkas īpašniekam nosūtījis lēmumu, aizliedzot ēkas ekspluatāciju līdz tās mehāniskās stiprības un stabilitātes uzlabošanai, kā arī bīstamības novēršanai ēkas lietošanas drošībā un vides pieejamībā.

Vienlaikus BVKB norādījis – ja ēkas īpašnieks plāno atsākt ēkas ekspluatāciju, bīstamības novēršanas ietvaros ir veicams plaisu monitorings, vismaz gada periodā novērojot plaisu attīstību.

Savukārt ēkas Uliha iela 44 pirmreizējo pārbaudi BVKB veica pērnā gada 28.jūnijā.

"Apsekojot ēku, BVKB būvinspektors konstatējis patvaļīgo būvniecību, būtiskas atkāpes no prasībām, kas ietekmē ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī lietošanas drošību un vides pieejamību.

Patlaban vēl spēkā ir ekspluatācijas aizliegums divām telpām pirmajā stāvā līdz konstatētās bīstamības novēršanai ēkas mehāniskajā stiprībā un stabilitātē, kam BVKB noteicis termiņu līdz 2018.gada 1.martam".

Portāls jau februārī rakstīja, ka ka ēka Pasta ielā 4 BVKB kartē iezīmēta ar sarkanu krāsu, kas nozīmē, ka tā ir bīstamā stāvoklī un nav droša.

Kā toreiz portālu irliepaja.lv informēja BVKB Kontroles departamenta direktors Māris Demme, nams Pasta ielā 4 pieder VAS "Latvijas Pasts", kurā BVKB ēkas ekspluatācijas drošuma pārbaudi veica 2016.gada 4.oktobrī. Pārbaudes laikā konstatēti bojājumi un trūkumi ēkas konstrukcijās, kā arī patvaļīga būvniecība. Ņemot vērā konstatēto, 2016.gada 19.novembrī BVKB ēkas īpašniekam nosūtīja lēmumu, ar kuru līdz bīstamības novēršanai aizliegta konkrētu telpu ekspluatācija, kā arī norādīti paveicamie pienākumi. Līdz bīstamības novēršanai aizliegta: a) Ēkas 1.stāva telpas Nr.10 un pagrabstāva telpas Nr.6 ekspluatācija; b) Ēkas pagalma pusē esošo balkonu ekspluatācija; c) Ēkas 3.stāva telpas Nr.8 un virs tās esošo bēniņu telpu ekspluatācija.