Būvniecības valsts kontroles biroja ēku uzraudzības interaktīvajā kartē jau trīs publiskām ēkām Liepājā ir sarkans (bīstamākais) status, bet vēl piecas ir dzeltenas (drošība jāuzlabo).

Par nedrošām Liepājā atzītas Pasta 4 (Pasta nams), Vecā Ostmala 54 (Muitas māja) un Uliha 44 (Komunālās pārvaldes mājvieta!). Pērnā gada jūlijā Liepājā nebija nevienas "sarkanas" ēkas. Bija tikai viena "dzeltena". Tagad ir ne tikai klāt nākušas trīs bīstamas, bet arī piecas, kurām drošība jāuzlabo. Tās ir Tiesu 5, Republikas 5, Kungu 2, Kungu 7 un Pļavu 17.

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk tekstā – BVKB) šajā pusgadā kopumā veicis 417 publisko ēku ekspluatācijas kontroles, kas ir par 4% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, informē BVKB sadarbības projektu nodaļas vadītāja Nelda Elsiņa.
.
No tām 78% jeb 325 gadījumos pārbaudes bijušas pirmreizējas, kurās secināts, ka 56% gadījumu jāveic pasākumi drošības uzlabošanai un pārkāpumu novēršanai, savukārt 23 ēkas pilnībā vai daļēji jāslēdz. Divarpus gadu laikā BVKB kopumā pārbaudījis 3157 publiskas ēkas.

"Šinī pusgadā pirmreizējās pārbaudēs īpašu uzmanību pievērsām objektiem reģionos, kā arī  izglītības iestādēm, kas veido 69% jeb 223 pārbaudītās ēkas. Secināts, ka teicamā vai labā stāvoklī ir 38% izglītības iestāžu. Ja pērn kopumā 62% gadījumu nepilnības tika konstatētas ēku mehāniskajā stiprībā un stabilitātē, tad šajā pusgadā BVKB būvinspektori 48% gadījumu fiksēja pārkāpumus saistībā ar ēkas ugunsdrošību, 39% ar patvaļīgo būvniecību, bet ar mehānisko stiprību un stabilitāti – 35% gadījumu,” par pārbaužu rezultātiem stāsta BVKB Kontroles departamenta direktors Māris Demme.

Vērtējot šogad pirmreizēji pārbaudīto ēku stāvokli visā valstī, drošāko ēku lielākais īpatsvars jeb 54% bijis Kurzemē, bet 16% bīstamo ēku – Vidzemē. Atsaucīgākie problēmu risināšanā bijuši privāto ēku īpašnieki, kuri konstatētos pārkāpumus un ātri atrisināmās problēmas novērsuši uzreiz pēc atzinuma saņemšanas. Īpašniekiem reaģējot uz BVKB norādēm un novēršot konstatētās bīstamības vai neatbilstības, administratīvā lietvedība tika izbeigta 50 gadījumos, nodrošinot, ka ēka ir droša ekspluatācijā. Ar pārbaudīto ēku drošuma vērtējumu var iepazīties ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvajā kartē.

Pirmajā pusgadā BVKB veicis 378 būvdarbu kontroles, kas ir par 116% jeb 203 kontrolēm vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Tā kā ievērojami palielinājies kopējais būvdarbu kontroles objektu skaits, BVKB regulārās pārbaudes veic, izvērtējot iespējamos drošības riskus objektā. Savukārt ekspluatācijā šogad pieņemti 42 objekti, no kuriem septiņas ir jaunbūves un 35 objektu pārbūves. Ar būvdarbu kontroles rezultātiem var iepazīties būvdarbu kontroles interaktīvajā kartē. No Liepājas tur redzams tikai viens objekts – jaunceļamā manēža. Tur pārkāpumi nav konstatēti.