Ar Pilsētas attīstības komitejas lēmumu veiktas redakcionālas izmaiņas Būvvaldes nolikumā, tagad tā oficiāli ir atbildīga par svētku noformējumu.

Kā skaidroja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, nolikuma divos punktos ir precizējumi sakarā ar izmaiņām zemes ierīcības likumdošanā – nolikumā ir ierakstīti un precizēti formulējumi atbilstoši likumam un Ministru Kabineta noteikumiem. Šajos normatīvajos nesen izdarītas izmaiņas.

Runa ir par Būvvaldes funkcijām zemes ierīcības procesu pārvaldē – attiecībā uz robežu noteikšanu, maiņu, precizēšanu, apvienošanu, adrešu piešķiršanu utt.

Nolikumā vēl papildinātas funkcijas – Būvvalde koordinē un uzrauga pilsētas svētku noformējumu. Tas darīts arī līdz šim, taču jaunajā, 2014. gadā apstiprinātajā nolikumā, tas nebija ietverts.