Šobrīd ir piemēroti apstākļi, lai Liepājas pludmalē vāktu jūras aļģes (citiem vārdiem, jūras zāles, jūras mēslus), kas lielā daudzumā izskalotas garā joslā – no Vaiņodes ielas izejas līdz pat Dienvidu molam, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Aļģes ir sausas, vieglas, smaržīgas, piekļuvi neapgrūtina vējš, lietus vai smilšu sanesumi.

Tiem liepājniekiem un tuvāko novadu iedzīvotājiem, kuriem ir interese par jūras aļģu izmantošanu savu dārzu un citu zaļo teritoriju mēslošanai un kuri vēlas pludmalē iebraukt ar auto vai citu tehniku, ir jāsazinās ar Komunālo pārvaldi, lai noslēgtu bezatlīdzības līgumu par to vākšanu – tālrunis: 634 80778 vai 634 81898.

Līgums dos tiesības iebraukt pludmalē ar savu tehniku.

Lai noslēgtu līgumu par jūras mēslu vākšanu, interesentiem ir jāsniedz šādi dati:
1. Vārds, Uzvārds
2. Personas kods
3. Autotransporta marka
4. Autotransporta reģistrācijas numurs
5. Dzīvesvietas adrese
6. Kontakttālruņa numurs.

Ja ar automašīnu vai citu tehniku nav paredzēts iebraukt pludmalē, tad nav nepieciešamas nekādas atļaujas, un persona jūras mēslus var vākt jebkurā laikā – bez saskaņošanas.

Jūras zāles ikviens var vākt ir bez maksas.

Pludmales teritorijā viļņi un straumes regulāri izskalo galvenokārt brūnaļģes un sārtaļģes.

Peldsezonas laikā Komunālā pārvalde organizē to savākšanu par līdzekļiem, kas piešķirti no pilsētas budžeta ielu un teritoriju kopšanai.
 
Taču arī jebkuram interesentam ir iespējas piedalīties izskalotās bagātības vākšanā un aiztransportēšanā.

UZZIŅAI
Aļģu vākšana ir sena piekrastes iedzīvotāju nodarbošanās. Tās ir labs papildu mēslojums dārziņiem, jo satur vērtīgas minerālvielas un organisko vielu maisījumu. Pieredzējuši dārzkopji gan iesaka vispirms tās kraut kaudzē, kur notiek krietna uzsilšana, līdz manta top droša un vērtīga iestrādāšanai augsnē.