Dome ir izsludinājusi projektu iesniegšanu līdzfinansējumam saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par Liepājas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Projektu iesniegumus Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, māju īpašnieki (valdītāji) var iesniegt no 6.februāra līdz 5.aprīlim, informē būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Līdzfinansējumam 2019. gadā pilsētas budžetā ir rezervēti 100 000 eiro. Šī summa, iespējams, vēl tiks palielināta. Pašvaldība aicina ēku, kas ir kultūras pieminekļi, īpašniekus (valdītājus) izmantot piedāvāto līdzfinansējumu, gatavot un iesniegt projektu pieteikumus.

Skatīt: plašāka informācija par projektu konkursa nosacījumiem.

Plānoto izmaksu aprēķins pirms pieteikuma iesniegšanas ir jāsaskaņo ar pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" būvtehniķi Juri Jākobsonu (Uliha iela 44, tālrunis: 29148047).

Savukārt kārtība, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei, jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas Būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti (Rožu iela 6, 131. kabinets, tālrunis: 63 404 419).

Šis būs piektais gads pēc kārtas, kad pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai.

2015 gada 14.maijā deputāti apstiprināja saistošos noteikumus, kas nosaka, kā pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski māksliniecisko izpēti), būvprojektu sagatavošanu un restaurācijas darbus.  

Maksimālā atbalsta summa, piedaloties konkursā, vienā reizē, tāpat kā iepriekšējos gados, vienam restaurācijas būvdarbu pieteikumam nedrīkst pārsniegt 20 000 eiro. Taču ēku īpašniekiem joprojām ir iespēja pretendēt uz līdzfinansējumu vairākus gadus pēc kārtas. Kopējā atbalsta summa šīs programmas ietvaros vienam īpašumam nedrīkst pārsniegt  50 000 eiro, neatkarīgi no tā, cik gados līdzfinansējums ir saņemts.
 
Līdzfinansējuma apmēri ir ierobežoti arī konservācijas būvdarbiem, būvamatniecības detaļu restaurācijai jeb analogo būvdetaļu izgatavošanai un dokumentācijas (būvprojekta, kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei.
 
Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvuzraudzība, ja to veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs, pašvaldība apmaksās 100 procentu apmērā.
 
Četros gados, kopš kultūras pieminekļu saglabāšanas atbalsta programmas uzsākšanas, kopumā atbalstīts 91 no 118 iesniegtajiem projektiem. Kultūras pieminekļu saglabāšanai piešķirtais līdzfinansējums sasniedz 507 683 eiro.
 
No visiem četros gados līdzfinansētajiiem projektiem 60 attiecas uz dokumentācijas izstrādi un 31 – uz restaurācijas būvdarbiem un būvdetaļu izgatavošanu.
 
Liepājā šobrīd ir 29 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, divi valsts un vietējās nozīmes industriālie pieminekļi, kā arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs", kurā iekļaujas aptuveni 300 vēsturiskas ēkas.