Pašvaldība gatavojas paplašināt kapsētu Karostā, atpērkot zemi no privātīpašnieka, neizskatot citas iespējas.

22. septembrī domes pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejā izskatīja jautājumu par nekustāmā īpašuma iegādi no SIA „Ciedrs 1” Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 37 A. Iespējamā darījuma summa ap Ls 120 000.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 23 239 kvadrātmetru platībā un sešām faktiski nojaucamām kapitālām būvēm. Darījumu ierosinājuši SIA „Ciedrs 1” valdes locekļi, jo attiecīgais īpašums robežojas ar pašvaldībai piederošo Garnizona kapsētu, kas aizņem 7077 kvadrātmetrus.

Nav šaubu, ka kapsētu nepieciešams paplašināt, jo tā, ar nelieliem pārtraukumiem, darbojas kopš 1914. gada, un ir gandrīz pārpildīta. Taču, ņemot vērā, ka Karostā un Tosmarē uz šo brīdi dzīvo līdz 7, 5 tūkstošiem cilvēku, turklāt iedzīvotāju skaitam pastāv tendence samazināties, manuprāt, būtu gana ar pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Ģenerāļa Baloža ielā 39 A (7023 kv.m) pievienošanu kapsētai. Pievienojot šo, kapsētai austrumu pusē esošo zemes gabalu, Garnizona kapu platība dubultosies. Ar to Karostas un Tosmares dzīvojamam rajonam vajadzētu pietikt vismaz tuvākos 40 – 50 gadus.

Taču lēmuma sagatavotāji šai pilsētas daļai acīmredzot paredz strauju iedzīvotāju skaita palielināšanos vai arī... epidēmiju. Citādi taču nebūtu vajadzības kapsētas teritoriju palielināt vairāk nekā piecas reizes!

Man arī šķiet dīvaini, ka 22.septembra sēdē SEZ un domes vadība neinformēja deputātus par to, ka blakus kapsētai Laboratorijas ielā 1 ir vēl viens, 18 799 kvadrātmetrus liels nekustamais īpašums, kuru valsts tuvākajā laikā nodos pašvaldības rīcībā. Tikpat dīvaini šķiet, ka deputāti netika informēti par valstij piederošo zemes gabalu Ģenerāļa Baloža ielā 35 (25 201 kv.m), ko arī varētu izmantot kapsētas paplašināšanai.

Tāpēc kapsētas paplašināšanas iniciatoriem gribu uzdot jautājumu: ja reiz ir vajadzīga tik liela kapsēta, tad kāpēc Nekustamā īpašuma pārvaldei un Kapsētu pārvaldniekam uzdots izpētīt tikai pirkuma lietderību no privātpersonām? Un kāpēc netiek izskatīts variants par potenciālā pašvaldības īpašuma Laboratorijas ielā 1 izmantošanu Garnizona kapsētas paplašināšanai?

Visbeidzot – vai vispār Liepājas domes koalīcija un opozīcijā esošie deputāti var pieņemt kvalitatīvus lēmumus, ja netiek objektīvi informēti par būtiskiem ar lēmuma pieņemšanu saistītiem apstākļiem?